Klientų aptarnavimo centras

Darbo laikas

PATKPn

7:00 - 18:00

7:00 - 17:00

Kasos darbo laikas

PATKPn

7:00-11:00, 11:48-16:00

7:00-11:00, 11:48-15:00

Klaipėda

Avarinė tarnyba

Gargždai

Skubi pagalba

Šilutės pl. 26

(8 46) 410 869

 

P.Cvirkos g.15

(8 46) 473 154

Klaipėdos energija : Klausimai-atsakymai

Klausimai-atsakymai

Ką daryti jei vonioje nešyla "gyvatukas" arba žema karšto vandens temperatūra?

Kas nagrinėja ginčus tarp šilumos vartotojo ir šilumos tiekėjo?

Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja:

1. Valstybinė energetikos inspekcija – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams;

3. Savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų, dėl karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;

4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse.i viršu

Ką daryti jei kambariuose per šalta ar per karšta?
Kaip sužinoti, kokia įmonė aptarnauja vidaus šildymo sistemas Jūsų name
Ar gali "Klaipėdos energija" padidinti temperatūrą Jūsų butuose?
Ar reikia mokėti už šildymą, jei butas atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?
Ką daryti, jei įsiskolinau AB ,,Klaipėdos energijai" už paslaugas?
Ką daryti, jei negavau sąskaitos už AB ,,Klaipėdos energija" paslaugas?
Ką reikia daryti, kad pastatas naudotų mažiau šilumos energijos?
Kaip pildyti gautą sąskaitą?
Kodėl reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą
Kodėl vasaros mėnesiais skiriasi 1 m3 vandens pašildymo kaina?
Nuo ko priklauso sąskaitos už šildymą dydis?
Už ką atsakinga AB "Klaipėdos energija"?
Kokius dokumentus reikia pristatyti, norint gauti kompensaciją už šildymą ir vandenį?
Kaip skaičiuojamas sunaudotos šilumos kiekis ir mokestis butui?
Kaip skaičiuojamas mokestis vandeniui pašildyti?
Iki kada gyventojai turi apmokėti praėjusio mėnesio sąskaitas?
Kokia temperatūra turi būti gyvenamosiose patalpose?
Ką daryti, jei sugedo karšto vandens ar šilumos skaitiklis, jei reikia atplombuoti ar užplombuoti vandens skaitiklį?
Kaip elgtis pavėluotai apmokėjus sąskaitą?
Kaip pranešti karšto vandens skaitiklio rodmenis?
Kur kreiptis norint išsiaiškinti dėl mokesčių už šildymą ir vandens pašildymą?
Kada reikia sudaryti sutartį su šilumos tiekėju?
Ką daryti, jei teka žalios spalvos vanduo?
Nepavyksta prisijungti prie E-paslaugos?
Kas yra dienolaipsniai