Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

AB "Klaipėdos energija" valdymo stuktūra

Išsamesnė informacija apie bendrovės struktūrą

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Stebėtojų taryba
Valdyba
Generalinis direktorius
Technikos direktorius
Klientų aptarnavimo centras
Finansų direktorius
Veiklos aptarnavimo centras
Vidaus auditorius