Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Veiklos planai

Veiklos planai

AB ,,Klaipėdos energija" planuojamos investicijos

Ilgalaikio turto grupės 2012 tūkst. Lt 2013 tūkst. Lt 2014 tūkst. Lt2015 tūkst. Lt2016 tūkst. Lt2017 tūkst. Lt
1. Pastatai 300


2. Statiniai 150
3. Perdavimo įrenginiai
10.425 10.440 10.900 7.000 7.000 7.000
4. Mašinos ir įrenginiai 750 1.350 500 500 500
5. Garo ir karšto vandens katilai 6.400 2.450 1.050 2.000 2.000 2.000
6. Transporto priemonės


7. Kita įranga 1.550 1.420 1.060 500 500 500
Iš viso investicijų: 18.825 15.060 14.360 10.000 10.000 10.000