Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Veiklos valdymas

Veiklos valdymas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 m. vasario 27 d. UAB "Bureau Veritas Lit", atlikusi bendrovės  kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos auditą, išdavė trejus metus galiojančius sertifikatus, patvirtinančius atitikimą  ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartams.

 

AB ,,KLAIPĖDOS ENERGIJA" KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS,
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

2012 m. sausio 18 d.

Klaipėda

AB "Klaipėdos energija" siekia būti pirmaujančia energijos gamybos, tiekimo ir pardavimo bendrove Klaipėdos regione, išsaugančia ir plėtojančia aplinkosauginiu požiūriu racionaliausią ir perspektyviausią centralizuotą šilumos tiekimą. Šilumos gamybai, tiekimui ir vartojimui bendrovė siekia taikyti šiuolaikines technologijas ir įrenginius bei užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką darbuotojams.

Mes:

  • orientuojame bendrovės veiklą klientų poreikių tenkinimui, gerbiame jų nuomonė ir interesus, operatyviai reaguojame į pastabas, skundus ir prašymus, geriname kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą bei rezultatyvumą, vykdome Lietuvos Respublikos privalomus teisinius ir kitus prisiimtus reikalavimus;
  • ugdome bendrovės visų lygių darbuotojų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sąmoningumą, keldami darbuotojų kvalifikaciją, skatindami kūrybinė iniciatyvą ir skirdami tam būtinus išteklius;
  • taupome gamtinius išteklius, efektyviai ir racionaliai naudodami žaliavas ir pagalbines medžiagas;
  • skiriame reikalingus išteklius vykdydami sužeidimų, susirgimų, atliekų susidarymo, kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką mažinimo ir taršos prevenciją bei antrinį atliekų panaudojimą;
  • geriname darbo aplinką, mažindami avarijas ir pavojingus žmogui veiksnius;
  • teikiame prioritetą ekologiškai švaresniam kurui ir jį deginame prisilaikydami reikalavimų;
  • įtraukiame tiekėjus ir rangovus į mūsų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos vykdymą, siekdami gerinti tiekiamų produktų ir paslaugų kokybę, kuri būtų saugi aplinkai ir darbuotojams;
  • informuojame visuomenę apie bendrovės veiklos poveikį aplinkai.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika, tikslai, uždaviniai ir programos yra nustatyti ir numatytu laiku vertinami, užtikrinant atitikimą, keičiantis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos bei bendrovės reikalavimams.

Bendrovės vadovybė atsakinga už tai, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visų mūsų darbuotojų visuose veiklos lygiuose, įskaitant ir dirbančius įmonės vardu, būtų prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims.

Generalinis direktorius Vytautas Valutis

 

*******

AB "Klaipėdos energija" - jau trys veiklos sertifikatai

2012 metų kovo mėnesį AB "Klaipėdos energija" įvykdė dar vieno veiklos valdymo standarto reikalavimus - bendrovės vadovams įteiktas jau trečiasis tarptautinis sertifikatas. Be naujausio darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos standarto OHSAS 18001, bendrovė yra įdiegusi ISO 9001 ir ISO 14001.

 

Sertifikatai padeda susikalbėti

"Tarptautiniu veiklos sertifikavimu susirūpinome 2002 metais, kai mūsų bendrovės akcininke panoro tapti viena Vokietijos energetikos kompanija. Sugaišome daug laiko, kol investuotojams išaiškinome kas ir kaip pas mus vyksta. Daugelis bendrovės valdymo procesų, aplinkosaugos klausimų užsieniečiams buvo sunkiai suvokiami", - prisiminė Vytautas Valutis, AB "Klaipėdos energija" generalinis direktorius.

Nors vokiečiai liko patenkinti bendrovės veiklos rezultatais ir įsigijo jos akcijų, "Klaipėdos energijos" administracija nusprendė, kad ateityje reiktų rasti paprastesnį būdą susikalbėti su užsienio partneriais. "Pasakymas, kad mūsų įmonė atitinka tarptautinių ISO vadybos standartų reikalavimus, daugeliui verslininkų yra geriausias argumentas, po kurio nebereikia aiškintis elementarių tiesų. Kaip dukart du yra keturi, taip ir ISO standartas bet kurioje pasaulio šalyje reiškia tą patį - mūsų įmonės veikla organizuojama pagal geriausią pasaulinę praktiką", - sakė Vytautas Valutis.

Trys standartai - europinė norma

2003 metais AB "Klaipėdos energija" tapo pirmąja Lietuvoje šilumos gamybos ir centralizuoto tiekimo įmone, kuriai įteikti ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatai. Šiemet įmonė buvo audituojama ir sertifikatų galiojimas pratęstas dar trejiems metams.

Kokybės vadybos sistemos standartas ISO 9001 apima visas pagrindines AB "Klaipėdos energija" veiklos sritis: šilumos gamybą, perdavimą ir pardavimą, elektros energijos gamybą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas ISO 14001 liudija, kad bendrovė atidžiai seka teisės aktų reikalavimų vykdymą, valdo bei įsipareigoja mažinti daromą poveikį aplinkai, kurioje gyvena Klaipėdos miesto ir jo apylinkių bendruomenė.

Trečiasis, naujausias OHSAS 18001 standartas - tai šiuolaikinė vadybos sistema, skirta valdyti organizacijų veikloje iškylančią riziką darbuotojų saugumui ir sveikatai. Tai pasaulyje labiausiai paplitusi sertifikuojama darbuotojų sveikatos ir saugos schema. Šio standarto diegimas bendrovei "Klaipėdos energija" nieko nekainavo - jis buvo finansuojamas Europos Sąjungos projekto lėšomis.

"Bendrovė "Klaipėdos energija" pasirinko ir įsidiegė tris pačius populiariausius veiklos valdymo standartus. Tai yra Europoje įprastas įmonės veiklos sistemingo valdymo įrodymas. Nors tobulumui ribų nėra - egzistuoja daugybė kitų standartų, reglamentuojančių tiek organizacijos veiklą, tiek ir teikiamą produkciją ar paslaugas", - sakė Jurga Slabadienė, "Bureau Veritas" vadybos sistemų auditorė.

Foto: "Ar pakaks vietos ant sienų?" - juokavo "Bureau Veritas" atstovė Jurga Slabadienė, įteikdama naują OHSAS 18001 sertifikatą AB "Klaipėdos energija" vadovui Vytautui Valučiui.

*******


Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema AB "Klaipėdos energija" pradėta diegti 2003 m.

2006 m. vasarį tarptautinės ,,Bureau Veritas" sertifikavimo  įstaigos padalinio Lietuvoje Bureau Veritas Certification Lietuva auditoriai patvirtino, kad ji atitinka tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.
Integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema apima visas pagrindines AB "Klaipėdos energija" veiklos sritis: šilumos gamybą, perdavimą ir pardavimą, elektros energijos gamybą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.
Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad ji atitinka tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir visi griežtai reglamentuoti procesai įmonėje valdomi jais vadovaujantis. Įmonės vadybos sistema nuolat audituojama ir tobulinama.

Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas ISO 14001 liudija, kad AB "Klaipėdos energija" veikla aplinkos apsaugos požiūriu tampa skaidresnė. Sertifikuota bendrovė atidžiai seka teisės aktų reikalavimų vykdymą, valdo bei įsipareigoja gerinti jos daromą poveikį aplinkai, kurioje gyvena Klaipėdos miesto ir jo apylinkių bendruomenė. Įdiegusi kokybės vadybos sistemą, AB "Klaipėdos energija" siekia užtikrinti vartotojų poreikius, mažindama šilumos nuostolius šildymo trasose, elektros ir šilumos energijos savikainą, renovuodama vartotojų šilumos punktus. Aplinkos apsaugos vadybos sistema leis bendrovei plėsti ekologišką centralizuotos šilumos tiekimą, jos gamybai, tiekimui bei vartojimui naudojant šiuolaikines technologijas. Nuolatinė aplinkos apsaugos priežiūra padės sumažinti įmonės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

OHSAS 18001 - tai šiuolaikinė darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus darbo kontrolės sistema, skirta padėti organizacijoms parengti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką ir tikslus. Tai pasaulyje geriausiai žinoma schema, naudojama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų sertifikavimui. ĮsidiegUSI OHSAS 18001 standartą, bendrovė "Klaipėdos energija" įsipareigoja nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, atitikti teisinius reikalavimus.

OHSAS 18001 priklauso socialinės atsakomybės standartų grupei, juos įdiegusi įmonė imasi visų priemonių, siekdama užtikrinti įmonės darbuotojų teises, etišką ir aplinkai nežalingą produktų gamybą bei paslaugų teikimą.