Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

2015-01-23 

Baigtas Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas

2015 m. sausio 23 dieną oficialiai pristatytas AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninėje katilinėje pabaigtas projektas – įrengti du biokuro katilai, kurių bendra galia 16 megavatų (MW) ir 3,8 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris. 

Naujieji biokuro katilai ir ekonomaizeris leis padidinti šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį. Klaipėdos mieste šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) pagaminama apie 65 proc. miestui reikalingos šilumos. Pradėjus veikti naujai katilinei naudojamų gamtinių dujų dalis sumažės iki 81 proc., tuo pačiu mažės ir centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kaina bendrovės klientams, nes biokuras šiuo metu yra maždaug dvigubai pigesnis už gamtines dujas. 

Dar vienas labai svarbus biokuro privalumas – mažesnė aplinkos tarša. AB „Klaipėdos energija“ šiais katilais gamindama šilumą į atmosferą per metus išmes beveik 20 tonų mažiau anglies dvideginio (CO2).

Klaipėdos rajoninėje katilinėje pastatyti biokuro katilai yra ypač modernūs ir efektyvūs. Iš naujų katilų kamino 30 metrų aukštyje rūksta ne dūmai, o balti vėsaus vandens garai. Jų temperatūra siekia tik apie 45 laipsnius, kai, pavyzdžiui, iš kitų katilinių senųjų įrenginių į padangę sklindantys dūmai būna 130-150 laipsnių karščio. Kondensaciniame ekonomaizeryje iš dūmų surinkta šiluma grąžinama atgal į šilumos gamybos ciklą.

Naujieji katilai per metus turėtų sudeginti apie 73 tūkst. tonų biokuro. Jis atvežamas vilkikais. Dabar į bendrovę per dieną atvyksta apie 10 vilkikų, gabenančių po 25-30 tonų biokuro. 

Projekto vertė - 5 mln. 892 tūkst. eurų (20,32 mln. litų), iš kurių 1,739 mln. eurų (6 mln. litų) - ES Sanglaudos fondo lėšos. Projektas buvo finansuojamas pasirašius trišalę sutartį su LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Projekto rangovas UAB „Axis Technologies“. Projektas pradėtas 2013 m. gegužės 15 dieną, pabaigtas 2014-ųjų gruodį. 

 

2014-04-24
AB „Klaipėdos energija“ siekdama gerinti sąlygas šilumos energijos vartotojams, didinti įmonės veiklos efektyvumą, mažinti šilumos nuostolius perdavimo tinkle ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, inicijavo Klaipėdos ir Gargždų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei naujų šilumos tinklų statybos projektus.
2013 m. gruodžio 30 d. pasirašytos dar trys centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir naujos statybos projektų finansavimo trišalės sutartys su LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros ir Lietuvos Vyriausybės fondų Klaipėdos ir Gargždų miestų šilumos trasų atnaujinimui iš viso bus skirta 2,5 mln. litų finansinės paramos.
Projektai: „Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės "6P" rekonstravimas nuo kameros 6P-10 iki Joniškės gatvės“, „Klaipėdos miesto Paupių gyvenvietės šilumos tinklų rekonstravimas ir naujų šilumos tinklų statyba“ ir „Šilumos tinklų rekonstravimas Gargždų mieste“ įgyvendinami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.2-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra".
Projektų vykdymo metu 2014 m. ketinama atlikti naujų šilumos tinklų statybą nuo Paupių gyvenvietės iki Liepų g. – 0,2 km. Statybos metu bus naudojamos pažangiausios technologijos, naują trasos ruožą klojant bekanaliu būdu ir naudojant iš anksto pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Taip pat 2014 m. bus rekonstruoti Gargždų miesto seni ir susidėvėję šilumos tinklų ruožai Dariaus ir Girėno, Klaipėdos, Kvietinių ir Melioratorių gatvėse.
Klaipėdos miesto magistralės "6P" atkarpa iki Joniškės gatvės ir Paupių gyvenvietės skirstomieji centralizuoto šilumos tiekimo tinklai bus rekonstruojami 2015 m. Rekonstrukcijos tikslas - sumažinti šilumos perdavimo nuostolius bei padidinti šilumos tiekimo patikimumą Klaipėdos mieste.

2014 01 02

2013 m. lapkričio 20 d. AB "Klaipėdos energija" pasirašė tris Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektų finansavimo trišales sutartis su LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros ir Lietuvos Vyriausybės fondų uostamiesčio šilumos trasų atnaujinimui iš viso bus skirta 5,75 mln. litų finansinės paramos. Dar 6 milijonus litų savo lėšų investuos AB "Klaipėdos energija".

Projektai: „Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės „6P“ rekonstrukcija“, „Klaipėdos miesto pietinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija“ ir „Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos tinklų rekonstrukcija“ įgyvendinami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.2-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra".

Senų ir susidėvėjusių magistralinių ir skirstomųjų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų "6P", "1P", "2P", "1Š" ir "3Š" ruožai bus rekonstruojami 2014 m. Projektų vykdymo metu ketinama pakeisti apie 6,5 km vamzdynų su seno tipo izoliacija į šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus atitinkančius pramoniniu būdu su poliuretano izoliacija pagamintus vamzdynus.


Įgyvendinti projektai su ES struktūrinių fondų parama

 

2011-2012 metų projektai

 

2010 metų projektai

 

2009 metų projektai

 

2008 metų projektai

 

2006-2007 metų projektai