Klientų aptarnavimo centras

Darbo laikas

PATKPn

7:00 - 18:00

7:00 - 17:00

Kasos darbo laikas

PATKPn

7:00-11:00, 11:48-16:00

7:00-11:00, 11:48-15:00

Klaipėda

Avarinė tarnyba

Gargždai

Skubi pagalba

Šilutės pl. 26

(8 46) 410 869

 

P.Cvirkos g.15

(8 46) 473 154

Renovacijos nauda

Renovuotų namų pranašumai

Klaipėdoje yra virš 1630 gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia AB "Klaipėdos energija". Dauguma (97 proc.) šių namų yra daugiabučiai, pastatyti dar iki 1993 metų. Didžiausias tokių gyvenamųjų namų trūkumas - ypač neefektyvus šilumos vartojimas. Dėl pasenusių pastatų konstrukcijų brangi šiluma skverbiasi per stogą, sienas, rūsius, nesandarius langus ir laiptinių duris. Kaip taisyklė, tokiuose namuose dideli mokesčiai už šildymą, namui reikalingas pastovus aptarnavimas, o butuose - netolygus šiluminės energijos paskirstymas. Kai kurie butai perkaitinami, kitiems šilumos trūksta, nėra galimybės butuose reguliuoti šilumos kiekio pagal gyventojų poreikius. Taip pat senuose daugiabučiuose susiduriama su techninėmis problemomis: šiluminiam punktui įrengti reikalinga didelė patalpa, atsiranda šilumos nuostoliai dėl didelio įrenginių paviršiaus ploto, galimi radiatorių įtrūkimai įvykus hidrauliniams smūgiams ar hidrauliškai išbandant šilumos tinklus. Todėl senų netvarkingų daugiabučių gyventojų išlaidos už eksploataciją ir šildymą yra daug didesnės nei kompleksiškai atnaujintuose daugiabučiuose namuose. Pagal 2013/2014 metų šildymo sezono rezultatus atnaujintuose daugiabučiuose sunaudota 45 proc. mažiau šilumos nei nerenovuotuose senos statybos namuose, tad ir šildymo kaštai yra tiek pat mažesni.

Energinį efektyvumą didina šios priemonės:

1. Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas: Šilumos punkto įrenginių keitimas ar rekonstravimas; Balansinių ventilių stovams įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas; Šildymo vamzdynų šildymo prietaisų keitimas; Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose; Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

2. Langų ir lauko durų keitimas.

3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).

4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.

5. Fasadinių sienų apšiltinimas.

6. Rūsio perdangos apšiltinimas.

7. Cokolio šiltinimas.

Didžiausią naudą duoda kompleksinis pastato konstrukcijų bei šildymo sistemų modernizavimas.

Po modernizacijos pagerėja gyvenamosios aplinkos sąlygos - švelnėja patalpų mikroklimatas, pakyla patalpų temperatūra ir sumažėja drėgmė, pradedama taupyti šiluma ir kaštai už apšildymą sumažėja iki 60 proc., palengvėja namo eksploatacija, mažėja jos išlaidos, pakyla name esančių butų kainos nekilnojamo turto rinkoje. Dažniausiai dėl gyventojų ribotų finansinių galimybių renovacijos darbai atliekami etapais. Tikslingiausia energiją taupančias priemones diegti šiais etapais:

•    Šilumos mazgo renovacija ir šildymo sistemos subalansavimas.

•    Namo išorinių konstrukcijų apšiltinimas.

•    Šildymo sistemos pertvarkymas į dvivamzdę arba kolektorinę, šilumos reguliavimo priemonių ir individualios šilumos apskaitos įrengimas.

Dėl kainos ir atsiperkamumo optimaliausia iš šių etapų yra šilumos mazgo renovacija ir šildymo sistemos subalansavimas. Ši priemonė taip pat padeda sklandžiau pradėti ir baigti šildymo sezoną. Patirtis rodo, kad modernizavus daugiabutį namą ar jo šildymo sistemą, sumažėja nusiskundimų dėl šildymo ar karšto vandens kokybės. Daugiabučių namų butų savininkai, kurie planuoja arba jau renovavo pastatą ar jo šildymo sistemą, nesiekia keisti šildymo būdo, nes renovuotuose namuose sumažėja šilumos suvartojimo apimtis ir apšildymo kaštai.

Daugiau informacijos apie pastatų atnaujinimo tvarką ir esamas programas rasite http://www.atnaujinkbusta.lt/.