Klaipėdos energija : Gyventojams : Kompensavimo tvarka

Kompensavimo tvarka

Mažas pajamas gaunantys AB "Klaipėdos energija" klientai gali kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Gyvenantieji šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (iki Kauno gatvės) turi kreiptis į socialinės paramos skyrių Vytauto g.13, o gyvenantieji pietinėje Klaipėdos miesto dalyje (nuo Kauno gatvės) turi kreiptis į socialinės paramos skyriaus filialą Laukininkų g. 19a. Išsami informacija teikiama telefonais: (8 46) 410 840, (8 46) 324 696. Plačiau.
Gavusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus pažymą apie šeimos pajamas, AB "Klaipėdos energija" apskaičiuoja kompensacijos dydį tik buto normatyvinio ploto šildymo išlaidoms ir karšto vandens normatyvinio kiekio išlaidoms.

NORMATYVAI
Pagal "Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymą priimtą 2011-12-01 Nr. XI-1772, kompensacijos skaičiavimui taikomi šie normatyvai:
1. būsto naudingojo ploto normatyvas - vienam gyvenančiam asmeniui 50 m2; pirmajam bendrai gyvenančiam būste asmeniui - 38 m2, antram bendrai gyvenančiam asmeniui - 12 m2; trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 10 m2. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis.
2. Normatyvinis šilumos energijos kiekis šildymui nustatomas pagal 2007-02-04 įsigaliojusią "Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką":
1) kai faktinės šilumos sąnaudos būsto šildymui nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau VKEKK) rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus, kompensuotina šilumos sąnaudų dalis negali viršyti maksimalių šilumos sąnaudų normatyvų ;
2) kai šilumos sąnaudos būsto šildymui nustatomos ne iš apskaitos prietaiso rodmenų arba ne pagal VKEKK rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus, kompensuotina šilumos sąnaudų dalis nustatoma pagal vidutinius šilumos suvartojimo normatyvus šildymui. Maksimalių ir vidutinių šilumos sąnaudų normatyvų (iš) būstui šildyti lentelės ir išsamesni duomenys adresu www.regula.lt
3. karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomuojantiems asmenims:

pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui – 1,5 m3 per mėnesį;

antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 1 m3 per mėnesį;

trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 0,5 m3 per mėnesį.
4. šilumos kiekio normatyvas 1 m3 karšto vandens paruošimui - 51kWh (pagal 2007-02-04 įsigaliojusią "Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvai būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodiką");
5. kompensuojamas šilumos energijos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), priklausomai nuo karšto vandens tiekimo sistemos tipo, negali viršyti šių normatyvų:

 
Normos dydis kWhKaršto vandens tiekimo būdas
240 Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas.
160 Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto vonioje ar tualete bei įrengtas vonios šildytuvas.
80 Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto vonioje ar tualete bet nėra vonios šildytuvo.
10 <![endif]-->Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje.

 

Pastaba: daugiau informacijos apie kompensacijų skyrimo tvarką rasite čia.