Kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2017 m. vasario mėnesį

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB "Klaipėdos energija" valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2017 metų vasario 1 dienos.

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 4,48 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,49 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 3,62 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,97 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,97 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,17 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,58 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,58 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 13,22 Eur per mėnesį kitiems vartotojams;
1.4.1. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,70 ct/kWh.
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 5,55 ct/kWh (kaina su 21% PVM.
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos:
1.8.1.kitiems vartotojams –  4,26 (be PVM).
1.8.2 kitiems vartotojams –  5,15 (su 21% PVM).
Šilumos kainų dedamosios įsigalioja 2017 m. vasario 1 d.

Šilumos ir  karšto vandens kainos 2017 m. sausio mėnesį

Šilumos ir karšto vandes kainos 2016 m. gruodžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. lapkričio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. spalio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. rugsėjo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. rugpjūčio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. liepos mėnesį
Šilumo sir karšto vandens kainos 2016 m. birželio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. gegužės mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. balandžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. kovo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. vasario mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2016 m. sausio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. gruodžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. lapkričio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. spalio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. rugsėjo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. rugpjūčio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. liepos mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. birželio mėnesį
Šilumos ir karšto vandes kainos 2015 m. gegužės mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. balandžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. kovo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. vasario mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m. sausio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. gruodžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. lapkričio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. spalio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. rugsėjo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. liepos mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. rugpjūčio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. birželio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. gegužės mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. balandžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. kovo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. vasario  mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2014 m. sausio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. gruodžio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. lapkričio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. spalio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. rugsėjo mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. rugpjūčio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. liepos mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. birželio mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. gegužės mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. kovo ir balandžio mėnesiais
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. vasario mėnesį
Šilumos ir karšto vandens kainos 2013 m. sausio mėnesį

Ankstesnių mėnesių šilumos ir karšto vandens kainas galite pažiūrėti čia

 

Informacija apie AB "Klaipėdos energija" šilumos kainų dedamąsias
Informacija apie karšto vandens kainos dedamąsias dalis

Dienolaipsniai

Dvinarė kaina

Vartotojai gali mokėti už šilumą ištisus metus (pastovų mėnesinį mokestį plius atsiskaitymai už suvartotą šilumą) arba mokėti taip, kaip ir dabar- tik už suvartotą energiją. Pirmuoju atveju kaina bus dvinarė, antruoju - vienanarė. Abiem atvejais vartotojai turėtų mokėti vienodai, skirsis tik mokėjimų sumos išdėstymas per metus. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė suminė šilumos kaina. Šilumos vartotojas, pateikęs prašymą šilumos tiekėjui prieš vieną mėnesį, ne šildymo sezono metu gali pasirinkti vienanarę arba dvinarę kainą. Kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus ir turi galioti ne trumpiau nei vienerius metus.