Klaipėdos energija : Verslui : Mokesčiai

Mokesčiai

      Mokesčiai

 

Mokestis už šildymą mokamas pagal pateiktą paštu PVM sąskaitą faktūrą arba naudojantis E-paslauga. Apskaičiuota suma turi būti sumokėta iki sutartyje nurodytos datos. Laiku neapmokėjus sąskaitos, skaičiuojami delspinigiai. Vartotojas privalo pateikti raštu šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas nuo ataskaitinio mėnesio 25 iki 30 dienos. Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis galima deklaruoti ir internetu naudojantis E-paslauga.

Jei verslo klientas šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis pageidauja deklaruoti internetu, reikia atvykti į AB "Klaipėdos energija", Klientų aptarnavimo centrą adresu Šilutės pl. 26, 306 kab., ir pasirašyti susitarimą. Sudarius apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo internetu sutartį, bus galima internete matyti ir išrašytas sąskaitas.

Informacija dėl sutarties sudarymo teikiama telefonu: (8 46) 392 728.