Kitos AB „Klaipėdos energija“ teikiamos paslaugos

1. Auto tankkonteinerių pašildymas iki nustatyto temperatūrinio režimo. Kiekvienu konkrečiu atveju nustatoma sutartinė kaina. Dėl paslaugos teikimo kreiptis telefonu: (8 46) 392 753; (8 46) 392 677.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos