AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2019 metų balandžio 29 d. 13 val. Klaipėdoje, Danės g. 8, šaukiamas akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (įmonės kodas 140249252, buveinės adresas Danės g. 8, Klaipėda). Registracija vyks nuo 12:30 val. iki 12:45 val.

Susirinkimas šaukiamas bendrovės Valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2019 m. balandžio 2 d. bendrovės Valdybos spendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2019 balandžio 19 d.

Darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.
  2. 2018 m. audito išvada.
  3. 2018 m. finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas.
  4. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2019 m balandžio 19 d.) pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Nuo 2019 m. balandžio 15 d. akcininkai gali susipažinti su susirinkimo dokumentais bendrovės buveinėje (Danės g. 8, Klaipėda). Informacija teikiama tel. 8-46-392202.

Generalinis direktorius Antanas Katinas