Projektai

Anksčiau vykdyti projektai

 

2018 03 14

Projektas „Klaipėdos miesto magistralinių šilumos tinklų RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės ir 2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 rekonstravimas“

Šiais metais AB „Klaipėdos energija“ užbaigė dar vieną Europos Sąjungos finansuojamą projektą pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto metu buvo rekonstruoti Klaipėdos miesto 2P magistralinių šilumos tinklų atkarpos nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 Taikos prospekte ir RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės Šilutės plente. Seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Įgyvendinus projektą rekonstruota ~563 m šilumos tinklų. RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės ruože rekonstruotas šilumos apskaitos mazgas. Atlikti darbai sumažina šilumos nuostolius ~280 MWh/metus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. liepos mėn. – 2018 m. vasario mėn.

Visi rangos darbai bei yra baigti. Šiuo metu atliekamos teisinio registravimo procedūros.

Projekto vertė – 1.082 tūkst. Eur be PVM, ES finansinės paramos lėšos – 503 tūkst. Eur.

 

2018 01 18

Baigtas projekto „Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų  nuo kameros 4P-4 iki 4P-6,  nuo M-11 iki 4P-11, nuo 4P-11 iki 4P-14 rekonstravimas“ įgyvendinimas

AB „Klaipėdos energija“, siekdama gerinti sąlygas šilumos energijos vartotojams, didinti įmonės veiklos efektyvumą, mažinti šilumos nuostolius perdavimo tinkle ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, baigė įgyvendinti dar vieną šilumos tinklų rekonstravimo projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projektas įvykdytas vadovaujantis Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemone Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Finansinė parama teikiama, pasirašius finansavimo sutartį VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Projekto metu buvo rekonstruoti Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-4 iki 4P-6, nuo M-11 iki 4P-11, nuo 4P-11 iki 4P-14 ruožai Šilutės plente. Seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Įgyvendinus projektą rekonstruota ~1.322 m šilumos tinklų. Atlikti darbai padidina šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę vartotojams ir sumažina šilumos nuostolius ~925,5 MWh/metus.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. gegužės-rugpjūčio mėn.

Visi rangos darbai bei teisinio registravimo procedūros yra baigti.

Projekto vertė – 1.489 tūkst. Eur be PVM, ES finansinės paramos lėšos – 739 tūkst. Eur.

 

2017 10 20

AB „Klaipėdos energija“ kloja trasas miesto ateičiai

Šilumą miestui gaminanti ir tiekianti AB „Klaipėdos energija“ šiemet atnaujino daugiau nei 7,3 kilometro šiluminių trasų. Tarp jų rekonstruota ir per Pievų, Zarasų, Plytinės gatves besidriekianti 655 metrų magistralinė šilumos tinklų atkarpa, kuri neišvengiamai pasitarnaus būsimųjų klaipėdiečių gerovei.

„Šiluma iš Danės gatvėje esančios mūsų katilinės į šiaurinę miesto dalį tiekiama dviem magistralinėmis trasomis, iš kurių viena buvo pastatyta dar 1985 metais. Būtent šią, 32 metų senumo atkarpą, šiemet pakeitėme, kad ateityje šilumos tiekimas būtų sklandus, taupus ir patikimas“, – pasakojo Arūnas Smaguris, AB „Klaipėdos energija“ Šilumos tiekimo tarnybos vadovas.

Pasak A.Smagurio, Klaipėdos vystymo planuose numatyta, kad uostamiestis sparčiai plėsis link Palangos, todėl centralizuotai tiekiamos šilumos poreikis čia smarkiai išaugs.

Skaičiuojama, jog pakeitus vamzdynus naujais šioje trasos dalyje šilumos nuostoliai sumažės beveik 760 megavatvalandžių (MWh) per metus.

Informacija apie projektą:

Šiaurinės miesto dalies magistraliniai šilumos tinklai atnaujinti vykdant projektą „Klaipėdos miesto 4Š magistralinių šilumos tinklų  nuo kameros  4Š-8 iki kameros 4Š-10 rekonstravimas“, kurį iš dalies finansavo ES Sanglaudos fondas.

Projekto vertė – 788 tūkst. Eur be PVM, ES finansinės parama – 392 tūkst. Eur, likusi dalis – 398 tūkst. Eur – AB „Klaipėdos energija“ lėšos. Finansinė parama suteikta pasirašius finansavimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Projektas įgyvendintas 2017 m. gegužės-rugpjūčio mėnesiais. Šiuo metu visi rangos darbai yra baigti, vyksta teisinio registravimo procedūros.