Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Mokestis už šilumą apskaičiuojamas pagal gyvenamajame name įrengto šilumos punkto apskaitos prietaiso rodmenis. Žiūrėti schemą.

Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis išdalinamas visiems vartotojams. Šilumos išdalinimo metodus pasirenka butų savininkai, pagal įstatymais reglamentuotą tvarką. Plačiau.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos