Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Mokestis už šilumą apskaičiuojamas pagal gyvenamajame name įrengto šilumos punkto apskaitos prietaiso rodmenis. Žiūrėti schemą.

Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis išdalinamas visiems vartotojams. Šilumos išdalinimo metodus pasirenka butų savininkai, pagal įstatymais reglamentuotą tvarką. Su šilumos paskirstymo metodais galite susipažinti čia.

Šildymo sąskaitos dydį lemia šiluminės energijos vieneto kainos (ct/kWh) ir suvartotos energijos kiekio (kWh/mėn) sandauga:

Taigi akivaizdu, kad sąskaitos dydžiui įtakos turi du kintamieji:

  • Šilumos kaina, kurios dydis nuo Jūsų nepriklauso;
  • Suvartotas energijos kiekis, kurio dydis priklauso nuo Jūsų.

Didžiausią įtaką taikomai šilumos kainai, o kartu ir sąskaitos dydžiui, turi kuro kaina – AB „Klaipėdos energija“ perka ir naudoja pigesnį biokurą, todėl tiekiamos šilumos kaina yra mažesnė, kiti šilumos tiekėjai perka dujas, todėl jų tiekiamos šilumos kaina yra didesnė. Perkamo kuro kaina kinta kiekvieną mėnesį, todėl šilumos kaina, mokėta, pavyzdžiui, sausio mėnesį, nėra lygi šilumos kainai, mokėtai vasario mėnesį, nepriklausomai nuo to, kad šilumos bazinė kaina nustatoma ne trumpesniam kaip 3 metų ir ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui reguliavimo periodui ir kasmet perskaičiuojamos. Šilumos kainos koreguojamos kiekvieną mėnesį atsižvelgiant tik į kuro kainos pokyčius.

O suvartojamas energijos kiekis priklauso nuo:

  • lauko oro temperatūros, pavyzdžiui, nėra reti atvejai, kai net sumažėjus perkamo kuro kainai, o kartu ir šilumos energijos kainai, sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotą šilumos energiją bus didesnė nei tuomet, kai šilumos kaina buvo didesnė, kadangi lauko oro temperatūra tuo metu buvo kur kas žemesnė, o kuo šalčiau, tuo daugiau šilumos energijos reikia sunaudoti tai pačiai gyvenamųjų patalpų temperatūrai užtikrinti.
  • pastato atitvarų šiluminės izoliacijos, t. y. sugebėjimo neišleisti šilumos. Pavyzdžiui, net ir esant vienodai šilumos kainai, vienodam gyvenamųjų patalpų plotui ir vienodai lauko oro temperatūrai, vartotojų sąskaitų dydis nėra vienodas, kadangi šilumos suvartojimas priklauso nuo techninių charakteristikų: namo aukštingumo bei daugiabučio namo būklės, t. y., ar namas senos statybos ar naujos, ar namas renovuotas ar ne, ar langai sandarūs ir pan.
  • šilumos vartojimo įpročių tais atvejais, kai vartotojai gali reguliuoti energijos vartojimą pagal savo poreikius ar galimybes.

Šaltinis: energetikosabc.lt