Korupcijos prevencija

Atsakingas už korupcijos prevenciją AB „Klaipėdos energija“ – Korupcijos prevencijos pareigūnas Mindaugas Jaremčiukas Tel. +370 678 71980, el. p. [email protected]

AB „Klaipėdos energija“, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas –nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus.

Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti AB „Klaipėdos energija“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija* priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu nurodant adresą, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Atsakingas už korupcijos prevenciją AB „Klaipėdos energija“ – Korupcijos prevencijos pareigūnas Mindaugas Jaremčiukas Tel. +370 678 71980

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMAS

Privačių interesų deklaravimas