Kaina

VKEKK nutarimas dėl naujų bazinių šilumos kainų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Klaipėdos energija“ valdyba nustato centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.

Kainų archyvas

Informacija apie šilumos kainos dedamąsias dalis

Informacija apie karšto vandens kainos dedamąsias dalis

Dienolaipsniai (DL)

Dvinarė kaina

Vartotojai gali mokėti už šilumą ištisus metus (pastovų mėnesinį mokestį plius atsiskaitymai už suvartotą šilumą) arba mokėti taip, kaip ir dabar – tik už suvartotą energiją. Pirmuoju atveju kaina bus dvinarė, antruoju – vienanarė. Abiem atvejais vartotojai turėtų mokėti vienodai, skirsis tik mokėjimų sumos išdėstymas per metus. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė suminė šilumos kaina. Šilumos vartotojas, pateikęs prašymą šilumos tiekėjui prieš vieną mėnesį, ne šildymo sezono metu gali pasirinkti vienanarę arba dvinarę kainą. Kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus ir turi galioti ne trumpiau nei vienerius metus.

Prisijunkite prie AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugų!

Registruotis galite čia