Sutarčių sudarymas

Sutartys yra sudaromos su buitiniais šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojais, t.y. butų savininkais, kurie yra fiziniai asmenys daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms.

Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas);
  • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo);
  • priėmimo – perdavimo aktas (jei toks buvo pasirašytas tarp pardavėjo ir pirkėjo).

Buto nuomininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • miesto savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą.

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties PAVYZDYS

Visa informacijos apie šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta paskambinus telefonu +370 46 392 222, elektroniniu paštu [email protected].

Kol nepasirašytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja  Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155) bei Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173).

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.

Valstybinė kainų ir energetikos komisija yra patvirtinusi šilumos paskirstymo metodus, iš kurių reikia pasirinkti vieną visam pastatui. Dėl metodo pasirinkimo ar keitimo galite kreiptis į namo bendrojo naudojimo objekto administratorių. Norint sužinoti daugiau informacijos apie šilumos paskirstymo metodus AB „Klaipėdos energija“ internetiniame puslapyje, spausti čia.

Visą paskirstymo metodų aprašymo tekstą galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos žiniatinklyje www.regula.lt

Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka