Sutarčių sudarymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-07-20 įsakymu Nr. 1-191 pakeitus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, Jums rekomenduojama pasirašyti naują sutarties variantą. Pagal pakitusius teisės aktus 2012 m. AB „Klaipėdos energija“ parengė naujas šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis.

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos organizacijų pastabas, naujose sutartyse labiau ginami vartotojo interesai ir aiškiai įvardijami šilumos tiekėjo bei vartotojo įsipareigojimai.

Visa informacijos apie šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta, paskambinus telefonu (8 46) 392 666 arba užsukus į AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo centrą: Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje, arba P. Cvirkos g. 15, Gargžduose.

Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • pažyma apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas)
  • ir teises į juos, kopiją;
  • buto inventorinę knygą.

Buto nuomininkui:

  • asmens tapatybė liudijantį dokumentą;
  • miesto savivaldybės sprendimo kopiją apie suteiktą plotą.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.

 

Valstybinė kainų ir energetikos komisija yra patvirtinusi ir šilumos paskirstymo metodus, iš kurių reikėtų pasirinkti vieną visam pastatui. Dėl metodo pasirinkimo ar keitimo galite kreiptis į namo bendrojo naudojimo objekto administratorių.

Visą paskirstymo metodų aprašymo tekstą galite rasti Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos žiniatinklyje adresu www.regula.lt

Skundų nagrinėjimo tvarka.