Veiklos sritys

AB „Klaipėdos energija” gamina ir parduoda:

  • Gyventojams ir įmonėms šilumos energiją patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.
  • Pramonės įmonėms – garą technologijai.

Superka:

  • Šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų (UAB „Pramonės energija”, UAB Gren Lietuva, AB „Klaipėdos baldai”, AB „Klaipėdos mediena”, UAB „Miesto energija”).

Prižiūri ir remontuoja:

  • Gyvenamų namų, įmonių, organizacijų ir socialinės paskirties pastatų šildymo bei karšto vandens sistemas.

Energijos gamyba

AB „Klaipėdos energija“ yra pagrindinė šiluminės energijos tiekėja Klaipėdoje. Įmonė aprūpina šiluma ligonines, mokyklas, darželius, 57 pramonės įmones, 57 biudžetines ir valstybines organizacijas, 1949 verslo ir viešąsias įstaigas, daugiau nei 74 tūkst. buitinių vartotojų.

Didžiosiose AB „Klaipėdos energija“ katilinėse (Elektrinėje, Klaipėdos rajoninėje katilinėje, Lypkių rajoninėje katilinėje) Klaipėdos mieste sumontuoti 10 vandens šildymo ir 6 garo katilai. Bendra naudojama šiluminė galia – 648 MW.

AB „Klaipėdos energija“ eksploatuoja 16 mažųjų katilinių. Šiose katilinėse Klaipėdoje sumontuota 30 vandens šildymo katilų. Bendra naudojama šiluminė galia – 2,3 MW.

Gargždų miesto katilinėse sumontuota 14 vandens šildymo katilų. Bendra naudojama šiluminė galia – 54,7 MW.

Termofikacinio vandens (šildymui ir karšto vandens gamybai) ir garo gamybai katiluose naudojamas miesto vandenviečių ir Danės upės vanduo (Klaipėdos elektrinėje), kuris po cheminio apdorojimo tiekiamas į katilus.

Vandens šildymo katiluose pašildytas vanduo siurbliais tiekiamas į miesto termofikacinio vandens tiekimo tinklus. Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra nustatoma pagal patvirtintą temperatūrinį grafiką, kuris sudaromas įvertinus lauko oro temperatūrą ir vėjo greitį. Vartotojų įrenginiuose atvėsęs termofikacinis vanduo patenka į grįžtamuosius termofikacinio vandens tinklus ir vėl tiekiamas į katilus, taigi procesas vyksta uždaru ciklu.

Garo katiluose vanduo virsta reikiamos temperatūros bei slėgio garu ir tiekiamas miesto vartotojams. Garotiekiuose susidaręs kondensatas grąžinamas atgal į katilinę.

Pagrindinis bendrovės katilinių kuras yra biokuras, gamtinės dujos, o rezervinis – mazutas.

Biokuras perkamas tik „Baltpool“ energijos išteklių biržoje, į katilines pristatomas autotransportu.

Gamtinės dujos tiekiamos iš miesto magistralinių ir skirstomųjų tinklų patenka į įmonės dujų reguliavimo punktus.

Mazutas tiekiamas geležinkelio cisternomis ir saugomas Klaipėdos rajoninėje katilinėje 6 rezervuaruose.