Bendrovės valdymo struktūra

AB „Klaipėdos energija“ valdymo stuktūra

Akcininkai Valdoma akcijų dalis
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,45%
UAB „Fortum Heat Lietuva“ 19,47%
Kiti akcininkai 5,08%

Stebėtojų tarybos pirmininkė:

Judita Simonavičiūtė

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas:

Vitalijus Žuta

Stebėtojų tarybos nariai:

Valdemaras Anužis
Diana Grigalionienė
Algirdas Grublys
Lina Skrupskelienė
Vladimir Vlasov

Valdybos pirmininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Valdybos nariai:

AB „Klaipėdos energija“ Finansų direktorius

Kęstutis Jonkus

UAB „Fortum Klaipėda“ direktorius

Tomas Eikinas

Generalinis direktorius

Antanas Katinas
Tel. (8 46) 39 22 59
antanas.katinas@klenergija.lt