Bendrovės valdymo struktūra

AB „Klaipėdos energija” valdymo struktūra

Akcininkai
Akcininkai Valdoma akcijų dalis
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,45%
UAB Gren Lietuva 19,47%
Kiti akcininkai 5,08%
Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos pirmininkė:

Stebėtojų tarybos pirmininkės pavaduotojas:

Stebėtojų tarybos nariai:

 

Valdyba

Valdybos pirmininkė

Kristina Petraitienė

Valdybos nariai:

Arūnas Smaguris

Rimantas Tenenė

Valdybą renka stebėtojų taryba. Kandidatai atrenkami vadovaujantis akcininkų sutartimi.

Generalinis direktorius

Rolandas Baltuonis

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMO TARNYBAI SĄRAŠAS

Prisijunkite prie AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugų!

Registruotis galite čia