Bendrovės valdymo struktūra

AB „Klaipėdos energija” valdymo struktūra

Akcininkai
Akcininkai Valdoma akcijų dalis
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,45%
UAB Gren Lietuva 19,47%
Kiti akcininkai 5,08%
Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos pirmininkas:

Kastytis Macijauskas 

Stebėtojų tarybos nariai:

Diana Grigalionienė

Inga Česnakienė

Darius Laivys

Valdyba

Valdybos pirmininkė:

Kristina Petraitienė

Valdybos nariai:

Edvardas Simokaitis

Rimantas Tenenė

Valdybą renka stebėtojų taryba. Kandidatai atrenkami vadovaujantis akcininkų sutartimi.

Generalinis direktorius

Rolandas Baltuonis