Bendrovės valdymo struktūra

AB „Klaipėdos energija“ valdymo stuktūra

Akcininkai Valdoma akcijų dalis
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,45%
UAB „Fortum Heat Lietuva“ 19,47%
Kiti akcininkai 5,08%

Stebėtojų tarybos pirmininkė:

Judita Simonavičiūtė

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas:

Vitalijus Žuta

Stebėtojų tarybos nariai:

Valdemaras Anužis
Diana Grigalionienė
Algirdas Grublys
Lina Skrupskelienė
Vladimir Vlasov

Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Kandidatai atrenkami vadovaujantis akcininkų sutartimi.

Valdybos pirmininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas

Edvardas Simokaitis

Valdybos nariai:

AB „Klaipėdos energija“ Finansų direktorius

Kęstutis Jonkus

UAB „Fortum Heat Lietuva“ logistikos vadovas

Rimantas Tenenė

Valdybą renka stebėtojų taryba. Kandidatai atrenkami vadovaujantis akcininkų sutartimi.

Generalinis direktorius

Antanas Katinas
Tel. (8 46) 39 22 59
antanas.katinas@klenergija.lt