Bendrovės valdymo struktūra

AB „Klaipėdos energija“ valdymo stuktūra

Akcininkai Valdoma akcijų dalis
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,45%
UAB Gren Lietuva 19,47%
Kiti akcininkai 5,08%

Stebėtojų tarybos pirmininkė:

Indrė Butenienė

Stebėtojų tarybos pirmininkės pavaduotojas:

Vitalijus Žuta

Stebėtojų tarybos nariai:

Diana Grigalionienė

Daiva Berankienė

Justas Jankauskas

Rimas Rusinas

Klaipėdos m. Savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. T2-148 patvirtinto aprašo V skyrius nustato Savivaldybės valdomų įmonių valdymo organų atlygio mokėjimo tvarką. Aprašo 27 punktas įtvirtina, kad atlygis nustatomas Akcininko/visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nepriklausomiems kolegialių organų nariams.

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas  skyrė  4 nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams, už jų veiklą stebėtojų taryboje, po 342 eurų  dydžio atlygį, mokamą kartą per ketvirtį.

Valdybos pirmininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas

Edvardas Simokaitis

Valdybos nariai:

AB „Klaipėdos energija“ Finansų direktorius

Kęstutis Jonkus

UAB Gren Lietuva logistikos vadovas

Rimantas Tenenė

Valdybą renka stebėtojų taryba. Kandidatai atrenkami vadovaujantis akcininkų sutartimi.

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMO TARNYBAI SĄRAŠAS