Sutarčių sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugas

Prašymas sudaryti Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį
Ši sutartis sudaroma, kai vartotojas vartoja tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Parsisiųsti:
Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties PAVYZDYS

Prašymas šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui

Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas, pagal patvirtintą nuomos sutartį. Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudaroma trišalė sutartis: šilumos tiekėjas, patalpų (pastato) savininkas bei nuomininkas. Sudarant sutartį reikia turėti šiuo dokumentus:

  • juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita;
  • pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas;
  • jei pasirašoma trišalė sutartis – patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu: (8 46) 392 887.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.

Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Norėdami prisijungti prie e-paslaugų kreipkitės el. paštu [email protected] arba telefonu (8 46) 392 222 (meniu pasirinkite 2 (Apmokėjimo ir sutarčių klausimai), toliau vėl 2 (Verslo klientai)). Jums bus atsiųsta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurią pasirašius suteikta prieiga prie e-paslaugos savitarnos svetainės.

Atsiskaitymas už paslaugas

Mokesčiai už šildymo paslaugas mokami pagal paštu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Apskaičiuota suma turi būti sumokėta iki sutartyje nurodytos datos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.

Vartotojas privalo raštu pateikti šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas nuo ataskaitinio mėnesio 25 iki 30 dienos. Sąskaitas gauti, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoti galima ir internetu, naudojantis e-paslauga.

Norėdami prisijungti prie e-paslaugų kreipkitės el. paštu [email protected] arba telefonu (8 46) 392 222 (meniu pasirinkite 2 (Apmokėjimo ir sutarčių klausimai), toliau vėl 2 (Verslo klientai)). Jums bus atsiųsta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurią pasirašius suteikta prieiga prie e-paslaugos savitarnos svetainės. Prisijungę galėsite deklaruoti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir matyti išrašytas sąskaitas.

Naudotis e-paslauga labai paprasta ir patogu. Elektroniniu būdu pateikta PVM sąskaita faktūra niekuomet nepasimes, ją galima išsisaugoti Jūsų kompiuterinėje laikmenoje, ji Jus pasieks greičiau nei popierinė – patalpinus sąskaitą į e-paslaugos sistemą, Jums sutartyje nurodytu elektroniniu paštu bus nedelsiant išsiųstas pranešimas.

Pradėjus naudotis e-paslauga, PVM sąskaitų faktūrų paštu nebesiųsime.