Sutarčių sudarymas

Prašymas sudaryti Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį
Ši sutartis sudaroma, kai vartotojas vartoja tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Parsisiųsti:
 Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis
 Prašymas sudaryti Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį

Su juridiniais vartotojais, taip pat su pastatų savininkais sutartys sudaromos Klientų aptarnavimo centre, III aukšte adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda. Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas, pagal patvirtintą nuomos sutartį. Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudaroma trišalė sutartis: šilumos tiekėjas, patalpų (pastato) savininkas bei nuomininkas. Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti šiuo dokumentus:

  • juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita;
  • pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas;
  • jei pasirašoma trišalė sutartis – patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu: (8 46) 392 887.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.

Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Gerb. Kliente, žemiau pateiktą elektroninių paslaugų tiekimo sutartį Jūs galite atsispausdinti, užpildyti ir pasirašytą pristatyti Jums patogiu būdu: skanuotą elektroniniu laišku verslas@klenergija.lt arba paštu adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda.

Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Informacija dėl sutarties sudarymo teikiama telefonais: (8 46) 392 887, (8 46) 39 28 82.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos