Sutarčių sudarymas

Prašymas sudaryti Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį
Ši sutartis sudaroma, kai vartotojas vartoja tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Parsisiųsti:
 Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis
 Prašymas sudaryti Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį

Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas, pagal patvirtintą nuomos sutartį. Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudaroma trišalė sutartis: šilumos tiekėjas, patalpų (pastato) savininkas bei nuomininkas. Sudarant sutartį reikia turėti šiuo dokumentus:

  • juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita;
  • pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas;
  • jei pasirašoma trišalė sutartis – patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu: (8 46) 392 887.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.

Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Elektroninių paslaugų tiekimo sutartį reikia užpildyti ir pasirašytą pristatyti elektroniniu laišku verslas@klenergija.lt.

Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Informacija dėl sutarties sudarymo teikiama telefonais: (8 46) 39 28 82, (8 46) 392 887.