Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

IV ketvirtis

  2019 m.

IV ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2761 11 3789 12
Padalinių vadovai 1664 21 2422 20
Meistrai, dispečeriai 1324 14 1956 13
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 1149 37 1734 35
Ekonomistai 1331 3 2338 3
Buhalteriai 1269 8 1957 8
Vadybininkai 836 29 1226 30
TARNAUTOJAI 832 5 1173 5
DARBININKAI 924 177 1387 173

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalėjo perskaičiuoti darbuotojo bruto  darbo užmokestį, ji padidindamas 1,289 karto.

Informuojame, kad AB „Klaipėdos energija“ stabdo kontaktinį klientų aptarnavimą dėl COVID-19 plitimo (pratęsta iki 2020-04-14)

Daugiau informacijos