Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
 
  2019 m.  IV ketvirtis 2020 m.  IV ketvirtis
  Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI        
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 3 789 12 4 716 12
Padalinių vadovai 2 422 20 2 963 21
Meistrai, dispečeriai 1 956 13 2 227 14
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 1 734 35 2 084 36
Ekonomistai 2 338 3 2 587 2
Buhalteriai 1 957 8 2 055 8
Vadybininkai 1 226 30 1 451 24
TARNAUTOJAI 1 173 5 1 461 4
DARBININKAI 1 387 173 1 600 151
 

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos