Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2017 m.   2018 m.

I ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2601 10 2624 11
Padalinių vadovai 1670 24 1629 22
Meistrai, dispečeriai 1297 15 1297 14
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1167 35 1178 35
Ekonomistai 1232 3 1310 3
Buhalteriai 1134 9 1138 9
Vadybininkai 816 28 830 26
TARNAUTOJAI 812 5 819 5
DARBININKAI 879 197 883 189