Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

2016 m. 2017 m.

IV ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2470 11 2601 10
Padalinių vadovai 1543 22 1670 24
Meistrai, dispečeriai 1144 14 1297 15
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1079 39 1167 35
Ekonomistai 1115 3 1232 3
Buhalteriai 1172 8 1134 9
Vadybininkai 765 31 816 28
TARNAUTOJAI 698 7 812 5
DARBININKAI 831 205 879 197