Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
 
 
Pareigybės pavadinimas Sąlyginis darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketv. Sąlyginis darbuotojų skaičius 2023 m. IV ketv.
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis atlygis 2022 IV ketv. ir 2023 IV ketv. (EUR prieš mokesčius)
   
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai 8 5256 7 5482
Vidurinio lygmens vadovai 22 3138 23 3643
Ekspertai – specialistai 100 1854 100 2214
Darbininkai 146 1507 133 1820
Visi darbuotojai iš viso: 275 1869 263 2225
Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2022 m. IV ketv. ir 2023 IV ketv. (EUR prieš mokesčius)
   
Valdymo organai 3 2026 3 1891
 

 AB „Klaipėdos energija“ vadovo atlygio sistemos aprašas