Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
 
 
Pareigybės pavadinimas Sąlyginis darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketv. Sąlyginis darbuotojų skaičius 2023 m. III ketv.
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis atlygis 2022 IV ketv. ir 2023 III ketv. (EUR prieš mokesčius)
   
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai 8 5256 8 5214
Vidurinio lygmens vadovai 22 3138 22 3266
Ekspertai – specialistai 100 1854 101 2014
Darbininkai 146 1507 141 1617
Visi darbuotojai iš viso: 275 1869 272 2000
Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2022 m. IV ketv. ir 2023 III ketv. (EUR prieš mokesčius)
   
Valdymo organai 9 2026 3 1891
 

Prisijunkite prie AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugų!

Registruotis galite čia