Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

IV ketvirtis

  2019 m.

I ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2761 11 3804 11
Padalinių vadovai 1664 21 2271 20
Meistrai, dispečeriai 1324 14 1806 13
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1149 37 1635 34
Ekonomistai 1331 3 1803 4
Buhalteriai 1269 8 1722 8
Vadybininkai 836 29 1157 28
TARNAUTOJAI 832 5 1120 5
DARBININKAI 924 177 1247 172