Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
 
  2020 m.  IV ketvirtis 2021 m.  I ketvirtis
  Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI        
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 4 716 12 4 441 12
Padalinių vadovai 2 963 21 2 854 21
Meistrai, dispečeriai 2 227 14 2 141 14
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 2 084 36 2 027 35
Ekonomistai 2 587 2 2 352 2
Buhalteriai 2 055 8 2 072 8
Vadybininkai 1 451 24 1 455 24
Tarnautojai 1 461 4 1 468 4
Darbininkai 1 600 151 1 599 147
Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai 468 3 518 3