Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

IV ketvirtis

  2019 m.

III ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2761 11 3935 11
Padalinių vadovai 1664 21 2449 21
Meistrai, dispečeriai 1324 14 1902 13
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 1149 37 1709 36
Ekonomistai 1331 3 2018 3
Buhalteriai 1269 8 1817 8
Vadybininkai 836 29 1131 31
TARNAUTOJAI 832 5 1179 5
DARBININKAI 924 177 1329 174