Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

II ketvirtis

  2018 m.

III ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2668 11 2780 11
Padalinių vadovai 1661 22 1663 21
Meistrai, dispečeriai 1349 14 1316 14
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1179 35 1166 36
Ekonomistai 1318 3 1245 3
Buhalteriai 1145 9 1187 8
Vadybininkai 837 26 861 27
TARNAUTOJAI 823 5 859 4
DARBININKAI 889 190 909 181