Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
Pareigybės pavadinimas        
       
2020 m.  Sąlyginis darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketv. Sąlyginis darbuotojų skaičius
 VADOVAI         
Direktoriai ir jų pavaduotojai  4716 12 4426 12
Padalinių vadovai 2963 21 2868 21
Meistrai, dispečeriai 2227 14 2130 16
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 2084 36 2000 34
Ekonomistai 2587 2 2243 2
Buhalteriai 2055 8 1879 7
Vadybininkai 1451 24 1451 24
TARNAUTOJAI        
  1461 4 1476 4
DARBININKAI        
  1600 151 1555 147
Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai 254 3 811 3
VISO   271   266

Prisijunkite prie e-paslaugos!

Deklaruokite karšto vandens bei šilumos rodmenis

Peržiūrėkite sąskaitas

Tiesiogiai sumokėkite už paslaugas

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos