Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

2016 m. 2017 m.

II ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2470 11 2487 10
Padalinių vadovai 1543 22 1541 23
Meistrai, dispečeriai 1144 14 1205 15
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1079 39 1067 36
Ekonomistai 1115 3 1124 3
Buhalteriai 1172 8 1114 8
Vadybininkai 765 31 755 30
TARNAUTOJAI 698 7 677 6
DARBININKAI 831 205 819 206