Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2019 m.

 

  2020 m.

I ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 3789 12 4093 12
Padalinių vadovai 2422 20 2670 20
Meistrai, dispečeriai 1956 13 2002 13
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1734 35 1841 36
Ekonomistai 2338 3 2229 3
Buhalteriai 1957 8 1970 8
Vadybininkai 1226 30 1373 23
TARNAUTOJAI 1173 5 1167 4
DARBININKAI 1387 173 1464 161

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalėjo perskaičiuoti darbuotojo bruto  darbo užmokestį, ji padidindamas 1,289 karto.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos