Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

IV ketvirtis

  2019 m.

II ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2761 11 3948 11
Padalinių vadovai 1664 21 2328 21
Meistrai, dispečeriai 1324 14 1860 14
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 1149 37 1609 36
Ekonomistai 1331 3 1876 6
Buhalteriai 1269 8 1732 8
Vadybininkai 836 29 1098 30
TARNAUTOJAI 832 5 1133 5
DARBININKAI 924 177 1268 175