Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
Pareigybės pavadinimas        
       
2021 m. IV ketvirtis
Sąlyginis darbuotojų skaičius 2022 m. II ketv. Sąlyginis darbuotojų skaičius
 VADOVAI         
Direktoriai ir jų pavaduotojai  4426 12 5418 9
Padalinių vadovai 2868 21 3009 24
Meistrai, dispečeriai 2130 16 2172 16
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 2000 34 2078 34
Ekonomistai 2243 2 2267 2
Buhalteriai 1879 7 2070 8
Vadybininkai 1451 24 1532 25
TARNAUTOJAI        
  1476 4 1413 4
DARBININKAI        
  1555 147 1552 148
Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai 811 3 811 3
VISO   266   260