Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
Pareigybės pavadinimas        
       
2021 m.
Sąlyginis darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketv. Sąlyginis darbuotojų skaičius
 VADOVAI         
Direktoriai ir jų pavaduotojai  4426 12 5100 9
Padalinių vadovai 2868 21 2941 24
Meistrai, dispečeriai 2130 16 1958 16
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 2000 34 2004 31
Ekonomistai 2243 2 2324 2
Buhalteriai 1879 7 2099 7
Vadybininkai 1451 24 1378 30
TARNAUTOJAI        
  1476 4 1389 3
DARBININKAI        
  1555 147 1498 148
Stebėtojų taryba 811 3 2026 6
Valdyba     2026 3
VISO   266   268

Prisijunkite prie AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugų!

Registruotis galite čia