Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
 
  2019 m.  IV ketvirtis 2020 m.  III ketvirtis
  Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI        
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 3 789 12 4 591 12
Padalinių vadovai 2 422 20 2 914 22
Meistrai, dispečeriai 1 956 13 2 183 14
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 1 734 35 2 418 36
Ekonomistai 2 338 3 2 572 2
Buhalteriai 1 957 8 1 916 8
Vadybininkai 1 226 30 1 605 24
TARNAUTOJAI 1 173 5 1 384 4
DARBININKAI 1 387 173 1 514 177
 

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos