Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

III ketvirtis

  2018 m.

IV ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2780 11 2761 11
Padalinių vadovai 1663 21 1664 21
Meistrai, dispečeriai 1316 14 1324 14
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1166 36 1149 37
Ekonomistai 1245 3 1331 3
Buhalteriai 1187 8 1269 8
Vadybininkai 861 27 836 29
TARNAUTOJAI 859 4 832 5
DARBININKAI 909 181 924 177