Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
Pareigybės pavadinimas        
       
2021 m.
Sąlyginis darbuotojų skaičius 2022 m. III ketv. Sąlyginis darbuotojų skaičius
 VADOVAI         
Direktoriai ir jų pavaduotojai  4426 12 5191 9
Padalinių vadovai 2868 21 3009 24
Meistrai, dispečeriai 2130 16 2026 16
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 2000 34 2074 33
Ekonomistai 2243 2 2315 2
Buhalteriai 1879 7 2105 7
Vadybininkai 1451 24 1422 27
TARNAUTOJAI        
  1476 4 1378 4
DARBININKAI        
  1555 147 1498 148
Stebėtojų taryba 811 3 2026 6
Valdyba     2026 3
VISO   266   269