Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

2016 m. 2017 m.

III ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2470 11 2564 10
Padalinių vadovai 1543 22 1572 24
Meistrai, dispečeriai 1144 14 1176 15,7
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1079 39 1100 34
Ekonomistai 1115 3 1141 3
Buhalteriai 1172 8 1123 9
Vadybininkai 765 31 758 30
TARNAUTOJAI 698 7 686 5
DARBININKAI 831 205 822 201