Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR
 
  2021 m.  I ketvirtis 2021 m.  II ketvirtis
  Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI        
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 4 441 12 4459 12
Padalinių vadovai 2 854 21 2852 19
Meistrai, dispečeriai 2 141 14 2084 15
SPECIALISTAI        
Inžinieriai 2 027 35 2033 34
Ekonomistai 2 352 2 2299 2
Buhalteriai 2 072 8 2110 8
Vadybininkai 1 455 24 1509 25
Tarnautojai 1 468 4 1485 4
Darbininkai 1 599 147 1615 146
Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai 518 3 540 3