Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

 

  2018 m.

I ketvirtis

  2018 m.

II ketvirtis

Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas Darbuotojų skaičius
VADOVAI
Direktoriai, jų pavaduotojai, vadovai 2624 11 2668 11
Padalinių vadovai 1629 22 1661 22
Meistrai, dispečeriai 1297 14 1349 14
SPECIALISTAI
Inžinieriai 1178 35 1179 35
Ekonomistai 1310 3 1318 3
Buhalteriai 1138 9 1145 9
Vadybininkai 830 26 837 26
TARNAUTOJAI 819 5 823 5
DARBININKAI 883 189 889 190