Kaina

VKEKK nutarimas dėl naujų bazinių šilumos kainų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Klaipėdos energija“ valdyba nustato centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos:

  1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,87 ct/kWh (3,13 ct/kWh su 9% PVM).
  2. Karšto vandens kaina – 3,18 Eur/m3 (3,47 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,00 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,90 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,10 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,41 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,78 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,89 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,49 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 9,33 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,89 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,26 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,91 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,35 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,63 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 8,15 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,35 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,14 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,00 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,23 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,31 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos:

  1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,93 ct/kWh (3,19 ct/kWh su 9% PVM).
  2. Karšto vandens kaina – 3,21 Eur/m3 (3,50 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,10 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,90 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,20 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,41 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,83 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,94 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,49 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 9,33 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,94 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,27 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,91 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,36 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,63 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 8,15 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,36 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,14 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,00 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,23 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,31 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. liepos 1 dienos:

  1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,62 ct/kWh (2,86 ct/kWh su 9% PVM).
  2. Karšto vandens kaina – 3,05 Eur/m3 (3,32 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,09 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,90 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,19 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,41 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,57 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,68 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,49 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 9,33 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,68 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,22 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,91 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,31 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,63 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 8,15 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,35 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,14 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,00 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,23 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,31 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. birželio 1 dienos:

  1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) –2,86 ct/kWh (3,12 ct/kWh su 9% PVM).
  2. Karšto vandens kaina – 3,18 Eur/m3 (3,47 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,24 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,90 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,34 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,41 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,77 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,89 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,88 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,49 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis –9,33 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,88 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,26 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,91 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,35 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 6,63 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 8,15 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,35 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,14 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,00 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,23 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,31 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. gegužės 1 dienos:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) –2,86 ct/kWh (3,12 ct/kWh su 9% PVM).

2. Karšto vandens kaina – 3,80 Eur/m3 (4,14 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 4,94 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,37 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,10 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,81 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,75 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,06 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,48 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,88 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 1,06 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,13 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,79 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,34 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,77 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,10 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,34 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,84 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,04 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,20 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. balandžio 1 dienos:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,46 ct/kWh (3,77 ct/kWh su 9% PVM).

2. Karšto vandens kaina – 4,13 Eur/m3 (4,50 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,05 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,48 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,10 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 2,32 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,75 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,57 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,48 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,88 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 1,57 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,22 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,79 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,43 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,77 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,10 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,43 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,84 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,04 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,20 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. kovo 1 dienos:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,59 ct/kWh (5,00 ct/kWh su 9% PVM).

2. Karšto vandens kaina – 4,75 Eur/m3 (5,18 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,14 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,57 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,10 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 3,29 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,75 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,54 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,48 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,88 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 2,54 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,38 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,79 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,59 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,77 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,10 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,59 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,84 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,04 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,20 ct/kWh

AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. vasario 1 dienos:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,72 ct/kWh (5,14 ct/kWh su 9% PVM).

2. Karšto vandens kaina – 4,82 Eur/m3 (5,25 Eur/m3 su 9% PVM).

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarė – 5,12 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,57 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,55 ct/kWh;

1.1.3. šilumos gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,10 ct/kWh.

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 3,40 ct/kWh;

1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,75 ct/kWh;

1.2.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,65 ct/kWh.

1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1. už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,48 Eur/mėn./kW;

1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,88 Eur/mėn.;

1.3.3. už patiektą į tinklą šilumos kiekį kintamoji dalis – 2,65 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,40 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,79 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,61 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią pastovioji dalis – 5,77 Eur/mėn./kW;

2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei pastovioji dalis – 7,10 Eur/mėn.;

2.2.3. už suvartotos šilumos kiekį kintamoji dalis – 0,61 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,84 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,04 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI (DĖL KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ VIRŠIJANČIŲ ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAIČIUOTŲ KURO IR PIRKTOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ) – 0,20 ct/kWh

Nustatyti 2020 m. sausio mėn. AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainos dedamąsias (be PVM):
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 5,08 ct/kWh;
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,57 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,51 ct/kWh;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,10 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę –3,37 ct/kWh;
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,75 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją –2,62 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,48 Eur/ mėn./ kW;
1.2.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei)  – 7,88 Eur/ mėn.
1.2.2.3. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,62 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1.  vienanarę – 1,40 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,79 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,61 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,77 Eur/mėn./kW;
1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,10 Eur/mėn.
1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,61 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,12 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.4.2. 0,84 Eur/mėn./kW mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis;
1.4.3. 1,04 Eur/mėn. mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis;
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį –4,67 ct/kWh.
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį –  5,09 ct/kWh (kaina su 9% PVM).
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,22) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos Eur/m3 :
1.8.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,79 (be PVM).
1.8.2. vartotojams daugiabučiuose namuose –  5,22 (su 9% PVM).
Šilumos kainų dedamosios įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Dvinarė kaina

Vartotojai gali mokėti už šilumą ištisus metus (pastovų mėnesinį mokestį plius atsiskaitymai už suvartotą šilumą) arba mokėti taip, kaip ir dabar – tik už suvartotą energiją. Pirmuoju atveju kaina bus dvinarė, antruoju – vienanarė. Abiem atvejais vartotojai turėtų mokėti vienodai, skirsis tik mokėjimų sumos išdėstymas per metus. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė suminė šilumos kaina. Šilumos vartotojas, pateikęs prašymą šilumos tiekėjui prieš vieną mėnesį, ne šildymo sezono metu gali pasirinkti vienanarę arba dvinarę kainą. Kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus ir turi galioti ne trumpiau nei vienerius metus.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos