Kaina 2015 m.

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 4,59 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,60 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 3,87 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,22 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 3,22 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,21 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,62 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,62 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,95 Eur  per mėnesį gyventojams (butui);
1.4.2. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,99 ct/kWh (be PVM).
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 5,44 ct/kWh (kaina su 9% PVM).
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos:
1.8.1.vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,78 (be PVM).
1.8.2 vartotojams daugiabučiuose namuose –  5,21 (su 9% PVM).

1.1. šilumos gamybos kainas:1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 4,08 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,09 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 3,40 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,75 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,75 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,14 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,55 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,55 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,95 Eur  per mėnesį gyventojams (butui);
1.4.2. 13,22 Eur per mėnesį kitiems vartotojams;
1.4.3. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,45 ct/kWh.
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,85 ct/kWh (kaina su 9% PVM).
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos:
1.8.1.vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,48 (be PVM).
1.8.2 vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,88 (su 9% PVM).
Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 3,95 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,96 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 2,72 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,07 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,07 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,04 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,45 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,45 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 13,22 Eur per mėnesį kitiems vartotojams;
1.4.2. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,67 ct/kWh.
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,00 ct/kWh (kaina su 9% PVM).
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos:
1.8.1.vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,04 (be PVM).
1.8.2 vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,40 (su 9% PVM).

1.1. šilumos gamybos kainos:
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 4,38 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,39 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 2,75 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,10 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,10 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,04 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,45 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,45 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,95 Eur  per mėnesį gyventojams (butui);
1.4.2. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,70 ct/kWh (kaina be PVM).
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,03 ct/kWh. (kaina su 9% PVM).
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos:
1.3.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,05 (kaina be PVM);
1.3.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,41 (kaina su 9% PVM).

1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 4,15 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,16 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 2,64 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,99 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,99 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,03 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,44 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,44 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,95 Eur  per mėnesį gyventojams (butui);
1.4.2. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,58 ct/kWh (kaina be PVM).
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,90 ct/kWh. (kaina su 9% PVM).
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,20) ct/kWh.
1.8. Karšto vandens kainos:
1.3.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 3,99 (kaina be PVM);
1.3.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,35 (kaina su 9% PVM).
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę – 4,05 ct/kWh;
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 3,06 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarę – 2,60 ct/kWh;
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 ct/kWh;
1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 1,95 ct/kWh;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) – 4,77 Eur/kW per mėn.;
1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 1,95 ct/kWh;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1.  vienanarę – 1,02 euro ct/kWh;
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 0,43 ct/kWh;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – 0,43 ct/kWh;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,95 Eur  per mėnesį gyventojams (butui);
1.4.2. 0,11 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.5. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,53 ct/kWh. (kaina be PVM)
1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,85 ct/kWh. (kaina su 9% PVM)
1.7. Papildomai gautos pajamos dėl kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų -0,20 ct/kWh
1.8. Karšto vandens kainos:
1.8.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 3,96 (be PVM);
1.8.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,32 (su 9 % PVM);
1.1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.1.1. vienanarę – 3,96 euro ct/kWh (12,74 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,24 euro ct/kWh (4,28 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,45 euro ct/kWh (8,46 ct/kWh) (be PVM);
1.1.2. dvinarę:
1.1.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 9,11 EUR/kW per mėn. (31,46 Lt/kW per mėn.);
1.1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,45 euro ct/kWh (8,46 ct/kWh) (be PVM);
1.2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.2.1. už suvartotą šilumos kiekį – 0,11 euro ct/kWh (0,38 ct/kWh);
1.2.2. pardavimo kaina gyventojams – 0,95 EUR per mėn. (butui) ((3,28 Lt per mėn.  (butui));
1.3. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 3,80 euro ct/kWh (13,12 ct/kWh)  (be PVM).
1.4. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,14 euro ct/kWh (14,29 ct/kWh)  (su PVM).
2.1. Karšto vandens kainos:
2.1.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,12 (14,23 be PVM);
2.1.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,49 (15,50 su PVM).
3. Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. birželio 1 d.
Litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

1.1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.1.1. vienanarę – 4,09 euro ct/kWh (14,12 ct/kWh) (be PVM);

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,24 euro ct/kWh (4,28 ct/kWh) (be PVM);

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 2,85 euro ct/kWh (9,84 ct/kWh) (be PVM);

1.1.2. dvinarę:

1.1.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 9,11 EUR/kW per mėn. (31,46 Lt/kW per mėn.);

1.1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,85 euro ct/kWh (9,84 ct/kWh) (be PVM);

1.2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:

1.2.1. už suvartotą šilumos kiekį – 0,11 euro ct/kWh (0,38 ct/kWh);

1.2.2. pardavimo kaina gyventojams – 0,95 EUR per mėn. (butui) ((3,28 Lt per mėn.  (butui));

1.3. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,20 euro ct/kWh (14,50 ct/kWh)  (be PVM).

1.4. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 4,58 euro ct/kWh (15,81 ct/kWh)  (su PVM).

2.1. Karšto vandens kainos:

2.1.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 4,62 (19,96 be PVM);

2.1.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,04 (21,79 su PVM).

3. Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. gegužės 1 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Klaipėdos energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2015 metų balandžio 1 dienos.
1.1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.1.1. vienanarę – 5.34 euro ct/kWh (18,44 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,15 euro ct/kWh (3,97 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 4,19 euro ct/kWh (14.47 ct/kWh) (be PVM);
1.1.2. dvinarę:
1.1.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,41 EUR/kW per mėn. (29,03 Lt/kW per mėn.);
1.1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4.19 euro ct/kWh (14,47 ct/kWh) (be PVM);
1.2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.2.1. už suvartotą šilumos kiekį – 0,10 euro ct/kWh (0,35 ct/kWh);
1.2.2. pardavimo kaina gyventojams – 0,88 EUR per mėn. (butui) ((3,03 Lt per mėn.  (butui));
1.3. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 5,44 euro ct/kWh (18.78 ct/kWh)  (be PVM).
1.4. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 5.93 euro ct/kWh (20.48 ct/kWh) (su PVM).
2.1. Karšto vandens kainos:
2.2.1. vartotojams daugiabučiuose namuose  – 5,32 (18,37) (be PVM).
2.2.2. vartotojams daugiabučiuose namuose  – 5,80 (20,03) (su PVM).
3. Šilumos ir karšto vandens  kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. balandžio 1 d.
Litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Klaipėdos energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2015 metų kovo 1 dienos.
1.1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.1.1. vienanarę – 6,21 euro ct/kWh (21,44 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,15 euro ct/kWh (3,97 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 5,06 euro ct/kWh (17,47 ct/kWh) (be PVM);
1.1.2. dvinarę:
1.1.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,41 EUR/kW per mėn. (29,03 Lt/kW per mėn.);
1.1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 5,06 euro ct/kWh (17,47 ct/kWh) (be PVM);
1.2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.2.1. už suvartotą šilumos kiekį – 0,10 euro ct/kWh (0,35 ct/kWh);
1.2.2. pardavimo kaina gyventojams – 0,88 EUR per mėn. (butui) ((3,03 Lt per mėn.  (butui));
1.3. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 6,31 euro ct/kWh (21,79 ct/kWh)  (be PVM).
1.4. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 6,88 euro ct/kWh (23,76 ct/kWh)  (su PVM).
2.1. Karšto vandens kainos:
2.2.1. vartotojams daugiabučiuose namuose  – 5,82 (20,10) (be PVM).
2.2.2. vartotojams daugiabučiuose namuose  – 6,34 (21,89) (su PVM).
3. Šilumos ir karšto vandens  kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. kovo 1 d.
Litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika, AB „Klaipėdos energija“ valdyba nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos kainas (be PVM), kurios galioja nuo 2015 metų vasario 1 dienos.
1.1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
1.1.1. vienanarę – 6,01 euro ct/kWh (20,75 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,15 euro ct/kWh (3,97 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 4,86 euro ct/kWh (16,78 ct/kWh) (be PVM);
1.1.2. dvinarę:
1.1.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,41 EUR/kW per mėn. (29,03 Lt/kW per mėn.);
1.1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,86 euro ct/kWh (16,78 ct/kWh) (be PVM);
1.2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.2.1. už suvartotą šilumos kiekį – 0,10 euro ct/kWh (0,35 ct/kWh);
1.2.2. pardavimo kaina gyventojams – 0,88 EUR per mėn. (butui) ((3,03 Lt per mėn.  (butui));
1.3. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 6,11 euro ct/kWh (21,10 ct/kWh)  (be PVM).
1.4. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 6,66 euro ct/kWh (23,00 ct/kWh)  (su PVM).
2.1. Karšto vandens kainos:
2.1.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,70 (19,68) (be PVM);
2.1.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 6,21 (21,44) (su PVM);
3. Šilumos ir karšto vandens  kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d.
Litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.
1.1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
1.1.1. vienanarę – 6,02 euro ct/kWh (20,80 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,15 euro ct/kWh (3,97 ct/kWh) (be PVM);
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 4,87 euro ct/kWh (16,83 ct/kWh) (be PVM);
1.1.2. dvinarę:
1.1.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,41 EUR už kW per mėnesį (29,03 Lt už kW per mėnesį) (be PVM);
1.1.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,87 euro ct/kWh (16,83ct/kWh) (be PVM);
1.2. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.2.1. už suvartotą šilumos kiekį – 0,10 euro ct/kWh (0,35 ct/kWh) (be PVM);
1.2.2. pardavimo kaina gyventojams – 0,88 EUR per mėnesį  (butui) ((3,03 Lt per mėnesį  (butui)) (be PVM);
1.3. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 6,13 euro ct/kWh (21,15ct/kWh)  (be PVM);
1.4. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį – 6,68euro ct/kWh (23,05 ct/kWh)  (su PVM);
2. Šilumos kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
3. Karšto vandens kainos:
3.1. vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,71 euro (19,72 Lt ) (be PVM);
3.2. vartotojams daugiabučiuose namuose – 6,22  euro (21,49 Lt) (su PVM).
Litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

Prisijunkite prie AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugų!

Registruotis galite čia