Šildymo prietaisų pakeitimas

Reikalavimai šildymo prietaisų keitimui daugiabučiuose namuose

Esant poreikiui pasikeisti buto senus šildymo prietaisus į naujus, kito tipo, daugiabučiame name  reikalinga atlikti:

1.kreiptis į savo namo administratorių ar bendrijos pirmininką ir informuoti apie planuojamus atlikti darbus;

2.gauti  iš AB „Klaipėdos energija“ „Techninius reikalavimus šildymo prietaisų keitimui“ (toliau – Reikalavimai). Galimi gavimo du būdai:

  • E-paslaugų savitarnos puslapyje https://epaslaugos.klenergija.lt pateikti prašymą dėl
    šildymo prietaisų pakeitimo. Personalizuotas dokumentas su atitinkamais reikalavimais Jūsų
    prašyme nurodytu adresu yra sukuriamas iš karto;

  • jeigu nesate e-paslaugų naudotojas, galite atsisiųsti Reikalavimus iš čia.

3. kreiptis į šildymo sistemų projektus rengiantį specialistą ar įmonę dėl paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimo. (Šis projektas reikalingas tam, kad būtų parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisai, nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema. Taip pat būtina fiksuoti šildymo sistemos pakeitimus bei užtikrinti, kad nebūtų pažeisti pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai.)

4. kreiptis į specialistą ar įmonę, turinčią teisę atlikti šildymo prietaisų pakeitimo darbus ir pakeisti šildymo prietaisus taip kaip numatyta parengtame remonto apraše.

5. atlikus darbus pagal paprastojo remonto aprašą (projektą), gauti pastato valdytojo (statinio administratoriaus) patvirtinimą apie atliktų darbų atitiktį paprastojo remonto aprašui (projektui) bei pateikti  pastato šildymo ir karšto  vandens sistemų prižiūrėtojui (eksploatuotojui).

      Vidaus šildymo sistemos pertvarkymo darbus galima vykdyti ne šildymo sezono metu.

Ši tvarka yra numatyta 2009-09-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 patvirtinta Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbo rūšių aprašu.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis numatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) atsako už norminiuose teisės aktuose, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros  eksploatacijos) sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą ir tinkamos kokybės karšto vandens pristatymą buitiniams karšto vandens vartotojams.