Rodmenų deklaravimas

Apskaitos prietaisų rodmenis galima deklaruoti apmokant sąskaitas Jums patogiu būdu arba naudojantis E-paslauga.

Tiek šilumos apskaitos prietaiso, tiek karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį.

  • Karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia įrašyti ir į AB „Klaipėdos vanduo“ sąskaitą arba pranešti daugiabučio namo savininkų bendrijai.
  • Negavus sąskaitos iki einamojo mėnesio 20 dienos, Klientas turi kreiptis į Tiekėją dėl pakartotino sąskaitos išrašymo. Jeigu Klientas nesikreipia, laikoma, kad sąskaita įteikta tinkamai.
  • Šilumos suvartojimas deklaruojamas kilovatvalandėmis (kWh).
  • Vandens suvartojimas yra deklaruojamas kubiniais metrais (m3), nenurodant litrų.

Litrai apvalinami iki m3, pagal matematikos apvalinimo taisykles: jeigu vandens apskaitos prietaisas rodo 500 l ir daugiau, apvalinama į didesnę pusę, jei mažiau – į mažesnę pusę. Pvz.: karšto vandens apskaitos prietaisas rodo 125 m3 ir 232 l, į sąskaitą įrašome 125 m3.

  • Tuo atveju, kai sąskaitoje nenurodyta mokėjimo suma, esate pasirašė tiesioginio debeto sutartį arba įrašytas 0 (nulis), prašome šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis pranešti pasinaudojus turima E-paslaugos prieiga, telefonu (8 46) 392 222 arba elektroniniu paštu kac@klenergija.lt.
  • Nepranešus rodmenų, suvartoto karšto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal normas paskaičiuotas vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika bei Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu, kol rodmenys bus deklaruoti. Deklaravus rodmenis perskaičiavimai atliekami kitą, po ataskaitinio, mėnesį, bet ne daugiau kaip už tris mėnesius iš eilės.
  • Išvykstant ilgesniam laikui klientų aptarnavimo centre galima parašyti prašymą, kad vandens suvartojimas nebūtų skaičiuojamas pagal patvirtintas normas.

Buitinių karšto vandens ir šilumos skaitiklių rodmenų deklaravimo pavyzdys.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos