Rodmenų deklaravimas

Apskaitos prietaisų rodmenis galima deklaruoti apmokant sąskaitas Jums patogiu būdu arba naudojantis E-paslauga.

Tiek šilumos apskaitos prietaiso, tiek karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį.

Vandens suvartojimas yra deklaruojamas kubiniais metrais (m3), nenurodant litrų.

Šilumos suvartojimas deklaruojamas kilovatvalandėmis (kWh).

Litrai apvalinami iki m3, sveiko skaičiaus, pagal matematikos apvalinimo taisykles:
125 m3 232 l = 125 m3
125 m3 597 l = 126 m3

Buitinių karšto vandens ir šilumos skaitiklių rodmenų deklaravimo pavyzdys.
Tuo atveju, kai sąskaitoje nenurodyta mokėjimo suma, esate pasirašę tiesioginio debeto sutartį arba įrašytas 0 (nulis), prašome šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis pranešti pasinaudojus turima E-paslaugos prieiga, telefonu (8 46) 392 222 arba elektroniniu paštu [email protected].

Nepranešus rodmenų, suvartoto karšto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal normas paskaičiuotas vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika bei Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu, kol rodmenys bus deklaruoti. Deklaravus rodmenis perskaičiavimai atliekami kitą, po ataskaitinio, mėnesį, bet ne daugiau kaip už tris mėnesius iš eilės.

Išvykstant ilgesniam laikui klientų aptarnavimo centre galima parašyti prašymą, kad vandens suvartojimas nebūtų skaičiuojamas pagal patvirtintas normas.