Paslaugos verslui

Pagrindinė veikla
Pagrindinė AB „Klaipėdos energija“ veikla – garo ir termofikacinio vandens gamyba bei centralizuotas šilumos tiekimas šildymui, technologiniams procesams ir karšto vandens ruošimui.

Taip pat AB „Klaipėdos energija” teikia kokybiškas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, atlieka šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacinę priežiūrą, pagal individualų susitarimą galime įrengti šilumos punktą jūsų pastate. Paslaugos teikiamos tik juridiniams asmenims sudarius sutartį.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekamas vadovaujantis LR energetikos ministro 2009m. lapkričio mėn. 26d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu ir priede patvirtintu šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašu ir darbų atlikimo periodiškumu.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra yra vykdoma pagal pasirašytą Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (priežiūros) sutartį.

Informacija apie konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, pajamas, sąnaudas, atliktus darbus yra pateikiama gavus šilumos vartotojo paklausimą.

Dėl informacijos kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu:

Tipinių darbų ir paslaugų sąrašas
Kitos AB „Klaipėdos energija“ teikiamos paslaugos

Informuojame, kad AB „Klaipėdos energija“ stabdo kontaktinį klientų aptarnavimą dėl COVID-19 plitimo (pratęsta iki 2020-04-14)

Daugiau informacijos