Veiklos planai

AB Klaipėdos energija planuojamos investicijos

Ilgalaikio turto grupės

2018

2019

2020

       2021

2022

    planas (tūkst. EUR) planas (tūkst. EUR) planas (tūkst.  EUR) planas (tūkst.  EUR) planas (tūkst.  EUR)
Pastatai   50   100 1000
Statiniai          
Perdavimo įrenginiai 6960 3670 3720 3800 3710
Mašinos ir įrenginiai 715 650 670 600 630
Garo ir karšto vandens katilai 5500 4770 1000 600  
Transporto priemonės 65 365 80 175 125
Kita įranga 1140 695 650 593 392
Iš viso investicijų: 14380 10200 6120 5868 5857

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos