Veiklos planai

AB Klaipėdos energija planuojamos investicijos

Ilgalaikio turto grupės

                     2021

2022

    planas (tūkst.  EUR) planas (tūkst.  EUR)
Pastatai 100 1000
Statiniai    
Perdavimo įrenginiai 3800 3710
Mašinos ir įrenginiai 600 630
Garo ir karšto vandens katilai 600  
Transporto priemonės 175 125
Kita įranga 593 392
Iš viso investicijų: 5868 5857

 

2022-2027 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Prisijunkite prie AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugų!

Registruotis galite čia