Veiklos planai

AB „Klaipėdos energija“ įvykdytos ir planuojamos investicijos

Ilgalaikio turto grupės

2015

2016

2017

    faktas (tūkst. EUR) faktas (tūkst. EUR) planas (tūkst. EUR)
Pastatai   135,00  
Statiniai 142,00   200,00
Perdavimo įrenginiai 2283,00 2294,00 7530,00
Mašinos ir įrenginiai 252,00 240,00 600,00
Garo ir karšto vandens katilai 1427,00 331,00 2900,00
Transporto priemonės 60,00 101,00 110,00
Kita įranga 425,00 405,00 860,00
Iš viso investicijų: 4589,00 3506,00 12200,00