AB ”KLAIPĖDOS ENERGIJA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB ”KLAIPĖDOS ENERGIJA” AKCININKŲ DĖMESIUI

2018 metų rugsėjo 18 dieną 13.00 val. Klaipėdoje, Danės g. 8,  šaukiamas  AB ”Klaipėdos energija” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (AB kodas 140249252 , registracijos adresas Danės 8, Klaipėda) . Registracija vyks nuo 12.30 val. iki 12.45

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 24 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. rugsėjo 11 d.

Darbotvarkė:

  1. Dėl sutikimo įkeisti bankui turtą

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. rugsėjo 11 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. akcininkai gali susipažinti su susirinkimo dokumentais bendrovės buveinėje (Danės 8, Klaipėda).

Informacija teikiama tel. (8 46) 39 22 02.

 

Generalinis direktorius

Antanas Katinas