AB „Klaipėdos energija“ šilumos gamyba – netarši

AB „Klaipėdos energija“ šilumos gamyba – netarši

Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai 2022 m. kovo 24 d.  planinio patikrinimo metu AB „Klaipėdos energija“ rajoninėje katilinėje (Šilutės pl. 26) išmatavo vandens šilumos katilų teršalų, išmetamų į aplinkos orą, emisijas.

Pagal pateikto tyrimo protokolo duomenis tyrimo objekte išmetamų teršalų kiekiai ne tik neviršijo TIPK leidime nustatytų normų, bet ir yra daug kartų mažesni už leistinas ribas.

Tyrimų rezultatai pateikiami lentelėje: