Skelbiama audito komiteto narių atranka

Remiantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 4 d. reikalavimais ir LR Vyriausybė 2017m. gegužės 24 d., nutarimu Nr. 383, „Dėl reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo AB „Klaipėdos energija“ skelbia audito komiteto atranką.

 Audito komiteto narių kandidatų prašymai priimami 30 (trisdešimt) dienų nuo Audito komiteto nario atrankos skelbimo Bendrovės interneto svetainėje paskelbimo (iki 2020-09-01). Kandidatai savo gyvenimo aprašymą (CV), kitus dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, išsilavinimo ir auditoriaus atestacijos dokumentų kopijas, asmens tapatybės kortelės (paso) kopiją siunčia elektroniniu paštu: [email protected].

Audito komiteto narių atrankos vykdymo etapai:

Pirmas atrankos etapas – atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV) ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

Antras atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas (esant poreikiui), išvados su akcininkų susirinkimui siūlomomis atrinktų kandidatų į Audito komiteto narius kandidatūromis;

Trečias atrankos etapas – akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Audito komiteto narių išrinkimo.

Reikalavimai kandidatams pateikiami AB „Klaipėdos energija“ audito komiteto narių atrankos nuostatuose.