Audito komiteto narių atranka

Audito komiteto narių kandidatų prašymai priimami 30 (trisdešimt) dienų nuo Audito komiteto nario atrankos skelbimo (iki 2024-05-24) pateikiant juos elektroninio pašto adresu [email protected] nuoroda „Audito komiteto narys“ nurodant kompetencijos sritį

Kandidatas privalo pateikti:  

  1. Gyvenimo aprašymą (CV); 
  2. Motyvacinį laišką; 
  3. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją; 
  4. Aukštojo išsilavinimo diplomų kopijas; 
  5. Pasirašytą Kandidato Interesų deklaraciją (Priedas nr. 1); 
  6. Pasirašytą Kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas nr. 2);
  7. Pasirašytą Kandidato Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (Priedas nr. 3).

Nuostatos

Priedas nr. 1

Priedas nr. 2

Priedas nr. 3