Būdas sutaupyti – tinkama šildymo sistemų priežiūra

Būdas sutaupyti – tinkama šildymo sistemų priežiūra

Šios savaitės orų prognozė puikiai iliustruoja pavasario orų „kalnelius“: dieną įšyla iki + 10 oC, o naktį atšąla iki – 8 oC. Per parą lauko temperatūros svyravimai siekia net 18 laipsnių. Ir ką tai reiškia centralizuoto šildymo paslauga besinaudojantiems klientams? Ogi tai, kad jeigu jų namuose nėra įrengta automatizuota šildymo reguliavimo sistema, dieną radiatoriai pleška ir reikia laikyti atvirus langus vėsinant butą. O atėjus sąskaitų skaičiavimo metui už dykai iššvaistytą šilumą susimokėti didesnius mokesčius.

Nepriklausomos sistemos privalumai

Kad iš šildymo trasų šiluma patektų į pastatą, ją įleidžia arba sustabdo namo šilumos punkte esanti įranga. Senovinė, dar vadinama elevatorinė, sistema, reguliuojama rankine sklende. Kitaip sakant, šilumos patekimą į namą turi nuolat reguliuoti žmogus. Tuo tarpu šiuolaikinės automatinės reguliavimo sistemos veikia be žmogaus tarpininkavimo: temperatūros daviklis sujungtas su valdymo pultu, jame nustatyta pageidaujama vidaus patalpų temperatūra, ir automatinė sklendė pati užsidaro ar atsidaro reguliuodama patenkančios šilumos srautą.

Skirtumas tarp nepriklausomos ir priklausomos sistemos geriausiai matomas sąskaitose. Net vasario mėnesį, kai lauko temperatūros svyravimai nebuvo tokie dideli, Klaipėdoje šis skirtumas buvo sudarė apie 15 proc. Pinigine išraiška tai būtų apie 10 eurų 60 m2 butui. Kovo ir balandžio mėnesiais, kai lauko temperatūra dieną ir naktį svyruoja dar labiau, šis skirtumas gali siekti ir 20 procentų.

Profesionalų pagalba

Girdint ekspertų prognozes, kad energetikos kainų brangymetis dar gali tęstis ne vienerius metus, reikia visais įmanomais būdais rūpintis šilumos taupymu.

Šilumos tiekimo grandinėje veikia dvi specialistų komandos: energetikai patiekia šilumą į trasas, o namo šildymo sistemų prižiūrėtojai, kuriuos pasirenka patys daugiabučio namo gyventojai, atsako už šildymo paslaugas konkrečiame name. Būtent nuo šildymo sistemų prižiūrėtojų priklauso, ar butuose šilta, ar šalta.

Daugiabučių gyventojai ir juos atstovaujantys administratoriai turėtų nuolat reikalauti iš savo pasirinktų prižiūrėtojų ne tik vykdyti einamuosius darbus, bet ir reguliariai pateikti šilumos naudojimo apžvalgas, siūlyti konkrečiam pastatui pritaikytas ir ekonomiškai pagrįstas rekomendacijas šilumos ūkio tobulinimui.

„Didžiausia problema, kad žmonėms niekas normaliai nepaaiškina, ką jų name reikia padaryti. Toks sistemos patobulinimas, kaip automatizuoto šilumos punkto įrengimas, yra vienas pigiausių ir apčiuopiamą šilumos taupymo efektą duodantis techninis sprendimas“, – sakė Darius Zakarauskas, AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas.

Dar viena situacija, kuomet susiduriama su šildymo sistemų aptarnavimo specialistų stygiumi ar vangumu, pastebima kasmetinių hidraulinių bandymų metu.

„Mes, energetikai, šilumos trasų hidraulinius bandymus atliekame per dvi dienas. Bet kol prižiūrėtojai apeina savo prižiūrimus namus ir atsuka sklendes, sulaukiame pretenzijų net po 4-5 dienų, kad žmonės vis dar verčiasi be karšto vandens. Šildymo sistemų priežiūros paslaugas teikiančios įmonės, matyt, stokoja specialistų ir nespėja operatyviai aptarnauti visų namų“, – pasakojo D. Zakarauskas.

Visgi situacija Klaipėdos nepriklausomų šildymo sistemų prižiūrėtojų rinkoje nuo praėjusių metų pasikeitė. AB „Klaipėdos energija“ vėl gali teikti daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūros paslaugas.

„Dėl teisinių suvaržymų ilgą laiką mums buvo leidžiama prižiūrėti tik verslo objektų šilumos punktus. Dabar grįžome į daugiabučių namų priežiūros rinką. Tad jeigu kam reikia profesionalų konsultacijos ar nepriklausomo šilumos punkto įrengimo, kokybiškos šildymo sistemų priežiūros paslaugos,  kviečiu kreiptis į AB „Klaipėdos energija“ specialistus“, – ragino D. Zakarauskas.

Daugiau informacijos: tel. + 370 46 392780, [email protected]