Elektros gamybai planuoja pasitelkti ORC technologiją

Elektros gamybai planuoja pasitelkti ORC technologiją

Baigiantis šildymo sezonui AB „Klaipėdos energija“ planuoja ne tik kasmetinius hidraulinius bandymus ir visą vasarą vyksiančius trasų atnaujinimo darbus. Pagal Klaipėdos miesto Tarybos patvirtintą investicinį planą, bendrovės katilinėje Šilutės plente numatyta sumontuoti organinio Renkino ciklo (ORC) principu veikiančią turbiną, gaminsiančią elektros energiją savoms reikmėms.

„Šilutės plente esanti mūsų katilinė tapo pagrindiniu šilumos gamybos padaliniu. Ten yra sumontuoti keturi biokuro katilai, kurie didžiąją metų dalį gamina pigią ir švarią šilumą. O mūsų planuojamas įsigyti ORC įrenginys būtų kaip naudingas priedas – to paties šilumos gamybos proceso metu galėtume gaminti ir elektros energiją, reikalingą biokuro katilams“, – pasakojo Egidijus Preibys, AB „Klaipėdos energija“ Veiklos aptarnavimo centro vadovas.

Elektros gamyba „Klaipėdos energijoje“ nėra naujas reiškinys. Danės gatvėje esantis bendrovės padalinys dar prieš 90 metų pradėjo veiklą būtent kaip elektrinė – kūrenant akmens anglį įkaitinto vandens garai suko turbinas, kurios gamino elektros energiją visai Vakarų Lietuvai.

Pagal panašų principą veikia ir ORC turbina. Tik vietoj vandens garo čia turbiną suka organinio skysčio garas.

„Esminis skirtumas, kad garo turbinai sukti reikia aukštų parametrų vandens garo. ORC įrenginiui pakanka ir žemesnės, iki 150 laipsnių darbinės temperatūros karšto vandens, o kai kurie gamintojai siūlo įrenginius, kuriems pakanka ir 90 laipsnių šilumos šaltinio. Todėl mūsų katilinei dirbant netgi minimaliu režimu galėtume savo reikmėms pagaminti elektros energiją“, – technologinius aspektus aiškino E. Preibys.

Kadangi ORC įrenginiu elektros energija gaminama panaudojant šilumą iš atsinaujinančių išteklių – biokuro, būtų mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymas. Paskaičiuota, kad Klaipėdoje įdiegus šią technologiją kasmet į orą patektų apie 900 tonų mažiau anglies dvideginio (CO2).

Pernai šiai investicijai pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, o šių metų balandį ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kadangi projekto finansavimas gali turėti įtakos bendrovės gaminamos šilumos kainai, AB „Klaipėdos energija“ dėl jai reikalingo ORC įrenginio įsigijimo kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą prašydama suteikti ES finansinę paramą. ES šiuo metu itin skatina ir subsidijuoja perėjimą prie energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių bei alternatyvius iškastiniam kurui energijos gamybos projektus.