Energetikai švęs ne tik Velykas

Energetikai švęs ne tik Velykas

Lietuvos energetikų diena švenčiama kasmet balandžio 17 dieną.

Elektros reiškiniai Lietuvoje pradėti tyrinėti dar XVIII a. 1753 m. Vilniuje buvo pademonstruotos elektros mašinos, pagamintos pagal Vilniaus universiteto matematikos prof. T. Žebrausko projektą. Jos įskėlė kibirkštis – mikrožaibą.

Pirmosios privačios elektrinės Lietuvoje pradėtos steigti tik XIX a. pabaigoje. Jos buvo skirtos namams apšviesti. Elektrifikavimu rūpinosi ne valstybė, o turtingųjų sluoksnių atstovai ir pramonininkai. Pirmoji elektrinė pastatyta 1892 m. Rietave (Plungės raj.), kunigaikščių Oginskių dvare.

O Klaipėdoje energetikos lopšiu laikoma Danės elektrinė, kur 1929 m. deginant akmens anglį miesto ir pramonės įmonių reikmėms buvo gaminama elektra. Dabar čia veikia AB „Klaipėdos energija“ rezervinė katilinė, esant poreikiui gaminanti ir tiekianti šilumą šiauriniams miesto kvartalams.

Datos ir faktai iš AB “Klaipėdos energija” istorijos:

 • Elektra – iš graikų kalbos elektron („gintaras“) kilęs žodis.
 • Senovės graikų žodis energeia reiškia veikimą, pajėgumą atlikti darbą.
 • 1928 birželio 7 dieną Lietuvos Respublikos lėšomis Klaipėdoje pradėta statyti nauja moderni elektrinė, dabartinėje Danės gatvėje.
 • 1929 m. birželio 17 d. elektrinė pradėjo veikti.
 • 1944 m. pradėti demontuoti elektrinės įrenginiai. Rugsėjį išardyta turbina išsiųsta prekiniu traukiniu į Berlyną.
 • 1945 m. sausį elektrinė susprogdinama.
 • 1945 m. pradeda veikti atstatyta Klaipėdos elektrinė.
 • 1960 m. pradedama centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas miestui.
 • 1970 m. pradedamos naudoti gamtinės dujos.
 • 1973 m. Danės elektrinėje pastatomas 120 m. aukščio kaminas.
 • 1974 m. balandžio mėnesį nustojama deginti akmens anglį.
 • 2013 m. užkuriami pirmieji biokuro katilai, šilumos gamybai pradedamas naudoti atsinaujinantis kuras.
 • 2022 m. „Baltpool“ duomenimis 85 proc. šilumos Klaipėdoje pagaminama iš atsinaujinančių išteklių.