Geležinkelio atšakos aukcionas

Geležinkelio atšakos aukcionas

Parduodamas turtas, kuris yra išnuomotas nuomos sutartimi nuomininkui: Geležinkelis – privažiuojamasis kelias, unikalus Nr. 2199-7010-1014, Geležinkelio estakada, unikalus Nr. 2199-7010-1020, Pastatas – kuro siurblinė, unikalus Nr. 5598-9003-4021; Sugaudyto mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-8606; Nulinė talpa su valdymo kamera, unikalus Nr. 2199-7010-1031; Aikštelė, unikalus Nr. 4400-5271-8710; Priešgaisrinis rezervuaras, unikalus Nr. 4400-0836-1039; Mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-9246; Mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-8775; Mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-8597; Mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-6548; Mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-6537; Mazuto rezervuaras, unikalus Nr. 4400-5271-6526. Nuomos sutartis yra užregistruota VĮ ?Registrų centras?. Nuomos sutartis galioja iki 2022-10-27. Pirkėjas ir nuomininkas galės susitarti dėl naujų nuomos sąlygų po galiojančios sutarties pasibaigimo. Galiojant sutarčiai pirkėjas perims nuomos sutartimi nustatytas teises ir pareigas.

Turto apžiūra iš anksto susitarus darbo dienomis, darbo valandomis. Katilinės įrenginių inžinierius Lypkių rajoninėje katilinėje, Robertas Paulauskas, tel. Nr. +37065254941, [email protected]