Geriausia dovana – sveikinimas, padėka žodžiu arba raštu

Geriausia dovana – sveikinimas, padėka žodžiu arba raštu

LŠTA administracija primena, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos pravestų mokymų metu buvo pateiktos rekomendacijos, kaip viešojo sektoriaus įmonės turėtų parengti veiklos skaidrumo politikos gaires. Artėjant didžiosioms metų šventėms ir įvairių sveikinimų bei dovanų kampanijai, siekiant skaidrumo ir interesų nesupainiojimo galėtų būti rekomenduojami šie elgesio su dovanomis principai:

 1. Įmonių darbuotojai nepriima dovanų (dovanų čekių, nuolaidų kortelių/kuponų, maisto produktų ir kitų formų), jeigu tai susiję su jų darbine padėtimi ir darbo pareigomis. Jeigu bandoma įteikti šiame punkte nurodytą dovaną, įmonės darbuotojas privalo atsisakyti ją priimti ir gali pasiūlyti atsidėkoti 2 punkte nurodytu būdu..
 2. CŠT įmonės siekia, kad už gerai atliktą darbą, konstruktyvų bendradarbiavimą būtų atsidėkojama padėka, pasakyta žodžiu ar parašyta raštu.
 3. Jeigu CŠT įmonės darbuotojui bandoma įteikti dovaną pažeidžiant teisės aktų ir vidaus politikos nuostatas, jis turi atsisakyti ją priimti ir gali rekomenduoti dovanos teikėjui pasilikti dovaną sau arba perduoti nepasiturinčioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems, vaikų namams, labdaros organizacijoms ar pan.
 4. CŠT įmonės darbuotojui nepavykus atsisakyti dovanos (pvz., ji paliekama įmonės darbuotojui nematant ant stalo. atsiunčiama paštu ir pan.), ji oficialiai turi būti grąžinta (prieš tai užregistravus viešai prieinamam dovanų registre) dovanos davėjui. Jeigu dovanos grąžinti nėra galimybės (pvz., tiksliai nežinomas dovanojęs asmuo, dovanos negalima grąžinti/siųsti dėl jos pobūdžio), ji turi būti perduodama įvertinimui nustatyta tvarka. Po įvertinimo priimamas vienas iš šių sprendimų:
  1. dovaną padėti (pastatyti) tokioje vietoje, kad ja galėtų laisvai pasinaudoti (vartoti) ne tik visi CŠT įmonės darbuotojai, bet ir į CŠT įmonę besikreipiantys asmenys;
  2. dovaną, atsižvelgiant į jos formą ir pobūdį, atiduoti labdaros organizacijoms ar kitiems asmenims, kuriems reikia paramos;
  3. jeigu neįmanoma, neprotinga arba neekonomiška pasielgti taip, kaip nurodyta 1 ir 2 punkte, dovaną sunaikinti.
 5. CŠT įmonės viešai deklaruoja savo dovanų politikos principus, siekdamos išvengti dviprasmiškų situacijų ir tikėdamos, kad visi asmenys padės jų laikytis. Įmonės darbuotojai, įtardami bandymą papirkti ar kitą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, apie tai visuomet informuoja teisėsaugos institucijas.
 6. Dovanos teikimas ir priėmimas, jeigu tai susiję su darbuotojų darbine padėtimi ir darbo pareigomis, gali užtraukti teisės aktų numatytą atsakomybę.

LŠTA administracija kviečia susilaikyti nuo dovanų teikimo, o jei norite pasveikinti su šventėmis arba pastebite gerai atliktą darbą pakanka tai išreikšti geru žodžiu.