Informacija apie hidraulinius bandymus

Informacija apie hidraulinius bandymus

 

Birželio 5–6 dienomis padidintu slėgiu (2 MPa) bus bandomi šilumos tinklai, esantys į pietus nuo Kauno gatvės.

Vartotojai (šilumos ūkio eksploatuotojai) birželio 4 dieną privalo užaklinti pastatų vidaus šildymo sistemas nuo termofikacinio vandens pusės.

Pastatų šilumos ūkį eksploatuojančios bendrovės birželio 7 dieną šilumos įvaduose turi nuimti akles ir paruošti vandens pašildymo įrenginius.

Po šilumos tinklų hidraulinio bandymo ir remonto darbų šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui bus atnaujintas birželio 8–9 dienomis.

Vartotojus, kurių pastatams dėl defektų šilumos trasose nebus pajungtas šilumos tiekimas, informuosime papildomai.

Hidraulinių bandymų metu vartotojams nebus tiekiama šilumos energija karštam vandeniui ruošti, todėl rekomenduojame užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Papildoma informacija apie hidraulinių bandymų eigą bus skelbiama per radijo stotį “Laluna” (94,9 MHz).

Atsiprašome už nepatogumus.

Informacija  teikiama tel. (8 46) 41 08 69