Informacija apie hidraulinius bandymus

Informacija apie hidraulinius bandymus

2016 m. birželio 13-19 dienomis bus bandomi Klaipėdos miesto šilumos tinklai, esantys į pietus nuo Kauno gatvės.

Birželio 14–15 dienomis padidintu slėgiu (2 MPa) bus bandomi šilumos tinklai, esantys į pietus nuo Kauno gatvės.
Vartotojai (šilumos ūkio eksploatuotojai) birželio 13 dieną privalo užaklinti pastatų vidaus šildymo sistemas nuo termofikacinio vandens pusės.
Pastatų šilumos ūkį eksploatuojančios bendrovės birželio 16 dieną šilumos įvaduose turi nuimti akles ir paruošti vandens pašildymo įrenginius.
Po šilumos tinklų hidraulinio bandymo ir remonto darbų šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui bus atnaujintas birželio 17–18 dienomis.
Vartotojus, kurių pastatams dėl defektų šilumos trasose nebus pajungtas šilumos tiekimas, informuosime papildomai.
Hidraulinių bandymų metu vartotojams nebus tiekiama šilumos energija karštam vandeniui ruošti, todėl rekomenduojame užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.
Papildoma informacija apie hidraulinių bandymų eigą bus skelbiama per radijo stotį “Laluna” (94,9 MHz).
Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Informacija  teikiama tel. (8 46) 41 08 69