Informacija apie išvadą

Informacija apie išvadą

INFORMACIJA apie AB „Klaipėdos energija“ planuojamos ūkinės veiklos – vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 atrankos išvadą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.
AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, tel. 8 46 392259.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Klaipėdos apskritis, Gargždų miestas, Klaipėdos rajonas, J. Janonio g. 38.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.
Priimta atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Klaipėdos energija“ planuojamai ūkinei veiklai – šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimui Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūra 2016-12-01, rašto Nr. (28.3)-A4-12054).
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, Klaipėda. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.
Pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, tel. 8 706 62008 ir AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, tel. 8 46 392259. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.