Informacija dėl hidraulinių bandymų

Informacija dėl hidraulinių bandymų

Gegužės 8-12 dienomis Klaipėdos mieste vyks šilumos tinklų hidrauliniai bandymai.  Todėl šiaurinės uostamiesčio dalies nuo Kauno gatvės iki ligoninių miestelio centralizuoto šildymo vartotojams kelias dienas nebus ruošiamas karštas vanduo.

Gegužės 9-10 dienomis padidintu slėgiu (2 MPa) bus bandomi šilumos tinklai, esantys į šiaurę nuo Kauno gatvės.

Vartotojai (šilumos ūkio eksploatuotojai) gegužės 8 dieną privalo užaklinti pastatų vidaus šildymo sistemas nuo termofikacinio vandens pusės.

Pastatų šilumos ūkį eksploatuojančios bendrovės gegužės 11 dieną šilumos įvaduose turi nuimti akles ir paruošti vandens pašildymo įrenginius.

Po šilumos tinklų hidraulinio bandymo ir remonto darbų šilumos tiekimas karšto vandens ruošimui bus atnaujintas gegužės 12 – 13 dienomis.

Vartotojus, kurių pastatams dėl defektų šilumos trasose nebus pajungtas šilumos tiekimas, informuosime papildomai.

Hidraulinių bandymų metu vartotojams nebus tiekiama šilumos energija karštam vandeniui ruošti, todėl rekomenduojame užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Papildoma informacija apie hidraulinių bandymų eigą bus skelbiama per radijo stotį “Laluna” (94,9 MHz).

Informacija teikiama tel. (8 46) 41 08 69

Atsiprašome už galimus nepatogumus.