Informacija dėl šildymo sezono pradžios ir pastatų parengties šildymo sezonui

Informacija dėl šildymo sezono pradžios ir pastatų parengties šildymo sezonui

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

Prieš prasidedant šildymo sezonui, pastatų šilumos ir karšto vandens sistemos turi būti paruoštos naujam šildymo sezonui ir atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytas šilumos punktų ir karšto vandens sistemų parengties naujam šildymo sezonui normas. 

Pastato parengties šildymo sezonui akto kopija šilumos tiekėjui turi būti pateikta ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos ir ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. arba  nurodyti pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios.

Pasibaigus teisės aktuose nurodytam dokumentų pateikimo terminui, šilumos tiekėjas apie naujam šildymo sezonui neparuoštus pastatus privalomai informuoja Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT).

Rugpjūčio 31 d. duomenimis, pastatų valdytojai „Klaipėdos energijai“ yra pateikę 31 proc. visų privalomų pateikti Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų.

Primename, kad vadovaujantis Taisyklių 77 punktu, nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Raginame pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų dar nepateikusius pastatų prižiūrėtojus nedelsti ir pasirūpinti savalaikiu pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimu ateinančiam šildymo sezonui, kas užtikrintų patikimą šilumos tiekimą vartotojams bei operatyvų šildymo įjungimą pastatuose.

Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijas prašome siųsti el. paštu [email protected]., dokumentų kopijas pateikiant PDF formatu.

Pastato parengties akto pavyzdį atsisiuntimui rasite čia