Konkurencija šilumos sektoriuje negali būti absoliuti

Konkurencija šilumos sektoriuje negali būti absoliuti

Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą dėl to, ar šilumos sektoriuje nėra pažeidžiama konkurencija, proteguojant savivaldybių šilumos tiekėjus, pastarieji teigia, kad konkurencija negali būti absoliuti.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pranešė, kad kreipėsi į Konkurencijos tarybą, teigdama, jog šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai turi skirtingas pareigas, veikia skirtingomis sąlygomis, ir konkurencija tarp jų negali būti absoliuti. Anot asociacijos pranešimo, šilumos tiekėjai privalo užtikrinti rezervinių įrenginių veikimą, kad aprūpintų vartotojus avarijos atveju, be to, jų pelnas yra ribojamas, o investicijos atliekamos tik prieš tai jas suderinus su reguliuotoju. Tuo metu nepriklausomi gamintojai tokios prievolės neturi. „Šios ir kitos rašte išvardintos aplinkybės įrodo, kad dėl įstatymais nustatyto teisinio reguliavimo skirtumų konkurencija šilumos sektoriuje nėra ir negali būti absoliuti, ji privalo būti derinama su kitais sektoriaus tikslais – nuoseklia šilumos sektoriaus plėtra, siekiu užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis ir t.t.“, – teigiama pranešime. ELTA primena, kad Konkurencijos taryba pernai gruodį pranešė tirsianti, ar Kainų komisijos nustatyta tvarka nepažeidžia Konkurencijos įstatymo ir ar šilumos tiekėjai nėra proteguojami. Taryba tyrimą pradėjo, gavusi nepriklausomų šilumos gamintojų skundą. Nepriklausomi gamintojai teigia, kad konkurencija yra nesąžininga, nes tiekėjai šilumos aukcionuose gali dalyvauti siūlydami tik kintamąją šilumos kainos dalį, tai yra kuro kainą, o pastoviosios sąnaudos, kaip darbo užmokestis ir kita, yra bet kuriuo atveju dengiami vartotojų. Tuo metu NŠG privalo konkuruoti visomis išlaidomis ir vis vien pasiūlyti šilumą pigiau, kad laimėtų aukcionuose. Vasario pabaigoje Kainų komisija turėtų patvirtinti naują aukcionų tvarką, pagal kurią šilumos tiekėjai ir nepriklausomi gamintojai pradės konkuruoti vienodomis sąlygomis. Kainų komisija ir nepriklausomi gamintojai skaičiuoja, kad tuomet šilumos kainos atpigs, o šilumos tiekėjai teigia, kad priešingai – kainos vartotojams augs.

Paruošta pagal ELTA informaciją