Kvietimas dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir siūlyti priemones Nacionaliniam oro taršos mažinimo planui papildyti

Kvietimas dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir siūlyti priemones Nacionaliniam oro taršos mažinimo planui papildyti
LR aplinkos ministerijos 2023 m. birželio 22 d. pranešimas.

Aplinkos ministerija pradėjo Nacionalinio oro taršos mažinimo plano peržiūrą, kurios metu jis bus atnaujintas ir papildytas priemonėmis, leisiančiomis greičiau įgyvendinti Lietuvai nustatytus oro taršos sumažinimo tikslus. Siekiant informuoti gyventojus ir suinteresuotas visuomenės grupes apie numatomus pakeitimus ir sudaryti galimybę siūlyti reikalingas  priemones rengiama viešoji konsultacija, kuri vyks iki rugsėjo 1 d.

Viešoji konsultacija vyksta apklausos forma, siūlyti priemones kviečiame užpildant šią anketą.

Tikimės, kad savo nuomonę išsakys socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, valstybinės institucijos, mokslo įstaigos, ekspertai, viešojo sektoriaus, verslo atstovai, įmonės, piliečiai.

Didžiausias dėmesys atnaujinamame Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane skiriamas tam, kad būtų identifikuotos ir nustatytos papildomos priemonės azoto oksidus, amoniaką, nemetaninius lakiuosius organinius junginius išmetančiuose sektoriuose, taip pat namų ūkiuose.

Būtent šių 3 teršalų kiekio, palyginus su išmestu 2005 m., Lietuvai iki 2021 m. dar nepavyko sumažinti tiek, kiek nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje ir JT tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Geteborgo protokole. Apie tai, kad Lietuva neįgyvendino oro taršos mažinimo tikslų ir Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane numatė nepakankamai priemonių tiems tikslams kuo greičiau pasiekti, prieš kelis mėnesius Europos Komisija pranešė oficialiai. Tokius Europos Komisijos pranešimus gavo dar 14 Europos Sąjungos valstybių narių.

Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį nuo tikslo atsiliekame 24,1 proc., nemetaninių lakiųjų organinių junginių – 11,1 proc., amoniako – 7,8 proc.

Oro tarša vizualiai nematoma, tačiau didelę įtaką gyvenimo kokybei ir žmogaus sveikatai, ypač oro taršos poveikiui jautriausių grupių – vaikų, ligonių, vyresnio amžiaus asmenų darantis aplinkos veiksnys. Skaičiuojama, kad dėl oro užterštumo kasmet prieš laiką miršta apie 300 tūkst. Europos gyventojų.

Pateikti priemonių siūlymai bus apibendrinti ir apsvarstyti Nacionalinio oro taršos mažinimo plano atnaujinimui sudarytoje darbo grupėje, į juos bus  siekiama atsižvelgti tikslinant plano projektą. Suformavus atnaujintą oro taršos mažinimo priemonių rinkinį vyks viešoji konsultacija, kurios metu priemonių rinkinys bus pristatytas visuomenei.

Atnaujintą planą Vyriausybė turi patvirtinti iki 2024 m. birželio 30 d., po to per du mėnesius jis turės būti pateiktas Europos Komisijai.

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite čia.