Sukurtas naujas interaktyvus įrankis – šiltnamio efektą sukeliančių dujų švieslentė

Sukurtas naujas interaktyvus įrankis – šiltnamio efektą sukeliančių dujų švieslentė

Aplinkos apsaugos agentūra pristato naują interaktyvų įrankį – švieslentę, skirtą analizuoti duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) ir kviečia juo naudotis.

Švieslentėje, sudarytoje iš dviejų dalių, pateikiami detalūs viso Nacionalinės ŠESD apskaitos laikotarpio  (1990–2021 m.) duomenys. Pirmojoje dalyje, pasirinkus norimą laikotarpį, galima analizuoti susidariusio ŠESD kiekio pokytį pagal sektorius.

 

„Matome, kad visuose sektoriuose ŠESD kiekis mažėja, išskyrus transporto sektorių, kuriame išmetimai padidėjo 5 proc. Išmetamų ŠESD kiekis lyginant 2021 m. su 1990 m. labiausiai mažėjo energetikos sektoriuje, šiuos pokyčius nulėmė perėjimas prie rinkos ekonomikos ir pramonės gamybos bei degalų naudojimo nuosmukis“, – sako Eglė Kairienė, Aplinkos apsaugos agentūros Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vedėja.

Pasak jos, pasirinkus trumpesnį laikotarpį, pokyčiai nėra tokie dideli, tačiau vizualiai galima iš karto įvertinti, kokios yra tendencijos vykdant įsipareigojimus mažinti šių dujų išsiskyrimą į atmosferą.

Antrojoje švieslentės dalyje, pasirinkus norimus metus, duomenis galima analizuoti pagal dujas (metanas, anglies dioksidas, azoto dioksidas, fluorintos dujos) ir sektorius.

Pastebima, kad prie anglies dioksido išmetimų labiausiai prisideda transporto, energetikos ir pramonės sektoriai, o metabo ir azoto suboksido – žemės ūkio sektorius. Šioje švieslentėje taip pat galima matyti, kokia dalis ŠESD buvo absorbuota, bei kokia dalis ŠESD išsiskyrė dėl kuro deginimo.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro direktorius Jurgis Šarmavičius teigia, kad anksčiau visa ši informacija viešai buvo skelbiama skirtingų ataskaitų duomenų lentelėse, kurias vartotojai turėdavo parsisiųsti, o tada galėjo atlikti analizes lygindami duomenis iš skirtingų dokumentų. Dabartinis įrankis leidžia akimirksniu atlikti paprastą analizę.

Be to, tai, ką mano vartotojas švieslentėje, yra tik nedidelė dalis duomenų. Šiuolaikinės duomenų perdavimo ir tvarkymo priemonės leidžia konsoliduoti vis daugiau Aplinkos apsaugos agentūros turimų duomenų, jais greičiau ir efektyviau keistis, naudoti sprendimų priėmimui. Todėl ūkio subjektams, visuomenei ir kitiems suinteresuotiems asmenims sutrumpės teikiamų konsultacijų ar paslaugų laikas.

Balandžio mėnesį švieslentė bus atnaujinta naujausiais turimais duomenimis. Kartą per metus švieslentė bus papildoma naujais duomenimis.

Aplinkos apsaugos agentūra ateityje planuoja ŠESD švieslentes pildyti ir detalesniais skirtingų sektorių duomenimis, kad galima būtų analizuoti ŠESD pokyčius konkrečiame sektoriuje pagal kategorijas, t. y. būtų galima matyti, kaip keitėsi ŠESD emisija iš gyvulių žemės ūkio sektoriuje, kuri žemės ūkio sektoriaus kategorija daugiausiai sugeneruoja azoto dioksido ir pan.

Identifikavę jautriausias ir labiausiai visuomenę dominančias aplinkosaugos sritis, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai pateiks ir daugiau panašių produktų, leisiančių sekti pokyčius.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija