Tapkite energetiku: magistro studijų programa „TERMOINŽINERIJA“

Tapkite energetiku: magistro studijų programa „TERMOINŽINERIJA“

Šilumos, vėsumos ir elektros generavimo įrenginiai, energijos tiekimas ir paskirstymas, vartojimas ir taupymas pastatuose, pramonėje, energetikoje ir žemės ūkyje, apimant planavimą ir projektavimą, montavimą ir eksploatavimą, administravimą ir valdymą – didžiulė ekonomikos sritis, kurioje dirba tūkstančiai TERMOINŽINERIJOS krypties specialistų, vadybininkų bei verslininkų. Šios specialybės MAGISTRO laipsnį, kuris gali būti puikus karjeros startas, suteikia Kauno technologijos universitetas, bet kurios srities bakalaurams.

Tai vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje, kur pagrindinis dėmesys skirtas šilumos energetikos sektoriui, susiejant su elektros gamybos technologijomis (kogeneracija ir trigenaracija), atsinaujinančiąja energetika.

Dar vienas „Termoinžinerijos“ išskirtinumas – studijavimas ne tik tradicinių šilumos gamybos ir tiekimo sprendimų, bet ir alternatyvių ateities technologijų energetikos sektoriuje, taip pat neišskiriant vėsinimo, šaldymo ir šilumos siurblių technologijų.

Lanksti studijų sistema

Studijos bus organizuojamos mišria formaauditorine (studentams ir dėstytojui tiesiogiai dalyvaujant akademiniame užsiėmime Universiteto patalpose) ir nuotoline (studentams ir dėstytojui nuotoliniu sinchroniniu būdu dalyvaujant dėstytojo koordinuojamame virtualiame akademiniame užsiėmime).

Galimybė specializuotis savo pasirinktoje tematikoje

Studijų programoje numatyti tiriamieji projektai (18 kreditų) ir baigiamasis magistro projektas (30 kreditų), kurių tematiką galite rinktis patys. Be to, numatytuose moduliuose savarankiškuose darbuose taip pat turėsite galimybę pakreipti studijas savo norima linkme.

Tyrimų bazė

Energetikos katedros kuruojamos laboratorijos. Taip pat, Lietuvos energetikos instituto laboratorijos, įmonių tyrimo ir projektavimo sektoriai – išnaudojamas glaudus bendradarbiavimas su energetikos įmonėmis, absolventais.

Reikalavimai priėmimui

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tai reiškia, kad priimami visi, baigę techninės pakraipos universitetines bakalauro studijas.

Baigusieji kitų sričių studijas ar neuniversitetines (kolegines) studijas taip pat gali stoti į magistratūrą, tačiau šiuo atveju prieš tai reikėtų išlaikyti kelių modulių egzaminus (trukmė 1-2 semestrai).

Kontaktai

Energijos inžinerijos krypties studijų programų vadovas doc. Algimantas BALČIUS

Tel. +370 614 41550, el. p. [email protected]

Energetikos katedros vedėjas doc. Egidijus PUIDA

Tel. +370 687 35882 el. p. [email protected]