Tęsiama AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversija

Tęsiama AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversija

Žengtas dar vienas žingsnis atveriant teritoriją prie Danės upės, kur įsikūręs AB „Klaipėdos energija“ gamybos padalinys. Kaip ir numatyta Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 m. strateginiame veiklos plane, bendrovės teritorija išskaidyta, įregistruoti keturi atskiri žemės sklypai, jiems suteikti adresai Danės g. 8, Danės g. 8A, Danės g. 8B, Danės g. 8C.

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą planą, iki 2030 metų šioje miesto vietoje turėtų būti baigta teritorijos konversija, sudarant sąlygas vykdyti komercines, rekreacines veiklas.

Vykdomi antrojo etapo darbai

Dar 2013 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija suformavo viziją, kad iki 2030 metų dešiniajame Danės upės krante turėtų atsirasti erdvė laisvam judėjimui palei upę, o kone šimtmetį čia šeimininkaujantys energetikai su miesto savivaldos pagalba teritoriją ir pastatus pritaikytų visuomenės poreikiams.

Pagal tuometinę viziją, konversijos procesas suskaidytas į keturis etapus daugiausia „namų darbų“ skiriant teritorijos šeimininkams – „Klaipėdos energijai“.

Pirmajame etape energetikai demontavo nebenaudojamą geležinkelio atšaką į mazuto ūkio teritoriją, išardė betoninę rampą ir vamzdynus, kuriais mazutas buvo pumpuojamas į katilinę. Antrojo darbų etapo metu, 2018-2022 m., demontuoti masyvūs mazuto rezervuarai, išardyti avarinės būklės pastatai, ištuštinti valymo įrengimų rezervuarai, įrengti paviršinių nuotekų tinklai. O šių metų pabaigoje atliktos ir 4 sklypų atskyrimo-suformavimo procedūros.

„Kaip ir buvo numatyta 2013 metais parengtame detaliajame plane, teritoriją padalinome į keturis sklypus. Ta dalis, kuri yra arčiau Mokyklos gatvės viaduko, atlaisvinta nuo nebenaudojamos įrangos, ji labiausiai paruošta miesto projektams ar investuotojų atėjimui“, – pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius.

Kol kas energetikų teritorija yra gamybinės paskirties, priklauso valstybei ir yra išnuomota bendrovei iki 2097 metų. Pagal Savivaldybės užsakymu atliktą galimybių studiją pageidaujama, jog 3 sklypai būtų gyvenamosios-komercinės paskirties, o ketvirtas – visuomeninės paskirties rekreacinis sklypas palei upę.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plano projekte numatyta, jog kitas žingsnis po sklypo padalijimo bus techninio projekto parengimas, jam numatytas atlikimo terminas – iki 2024 metų pabaigos.

Teks investuoti milijonus

Vienas iš artimiausių planuojamų konversijos darbų – „paslėpti“ palei Danės upės krantinę nutiestas šilumos trasas. Šiuo metu antžeminiai vamzdynai turėtų būti perdaryti į požemines trasas. Atlikus rinkos tyrimą paaiškėjo, jog šie darbai gali kainuoti apie 2,2 mln. eurų.

AB „Klaipėdos energija“ tikėjosi, kad trasos perkėlimui pavyks pasinaudoti ES daliniu finansavimu, tačiau šiemet tokiems darbams kvietimų iš ES fondų nebuvo.

Dar šį pavasarį bendrame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, bendrovės valdymo organų ir bendrovės vadovų pasitarime buvo nuspręsta, jog 2023 metais, pasibaigus šildymo sezonui, energetikai imsis antžeminės šiluminės trasos rekonstrukcijos, sutvarkys trečio sklypo teritoriją ir, nežiūrint į tai, ar bus gauta parama minėtos trasos rekonstrukcijai, visiškai paruoš pirmą ir trečią sklypus realizacijai.

Praėjusį mėnesį bendrovės valdyba įpareigojo bendrovės administraciją paskelbti architektūrinį konkursą dėl Danės upės krantinės palei AB „Klaipėdos energija“ teritoriją rekonstrukcijos, prieš tai pateikus valdybai surinktą informaciją apie galimas finansines išlaidas. Tikimasi, jog pagal profesionalų pasiūlytą modelį sutvarkyti sklypai bus paklausesni juos parduodant.

Šiuo metu AB „Klaipėdos energija“ jau pasiruošusi pradėti antžeminės trasos rekonstrukcijos darbų viešųjų pirkimų procedūras ir vis stebi, ar nepasirodys kvietimas ES finansinei paramai.

„Iki sutarties su rangovu pasirašymo turime galimybę teikti paraišką ES finansavimui. Jeigu to nesulauksime, teks trasos rekonstrukcijos darbus atlikti bendrovės lėšomis“, – aiškino A. Katinas.

Dar didesnių investicijų gali prireikti, jei bus nuspręsta iš Danės gatvės iškeldinti visą energetikų gamybos ūkį. Šiuo metu rezervinė Danės katilinė yra būtina per šalčius aprūpinant šiluma šiaurinę Klaipėdos dalį.

Kol kas galutinio sprendimo dėl gamybos iškeldinimo nėra. Pagal pirminį veiksmų planą, galutinis elektrinės įrangos išsikėlimas iš pagrindinių gamybinių pastatų turėtų vykti ketvirtojo konversijos etapo metu, 2025-2030 metais.

Šaltinis: ve.lt