Atsiskaitymas už paslaugas

Mokesčiai už šildymo paslaugas mokami pagal paštu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Apskaičiuota suma turi būti sumokėta iki sutartyje nurodytos datos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.

Vartotojas privalo raštu pateikti šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas nuo ataskaitinio mėnesio 25 iki 30 dienos. Sąskaitas gauti, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoti galima ir internetu, naudojantis e-paslauga.

Norėdami prisijungti prie e-paslaugų kreipkitės el. paštu [email protected] arba telefonu (8 46) 392 222 (meniu pasirinkite 2 (Apmokėjimo ir sutarčių klausimai), toliau vėl 2 (Verslo klientai)). Jums bus atsiųsta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurią pasirašius suteikta prieiga prie e-paslaugos savitarnos svetainės. Prisijungę galėsite deklaruoti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir matyti išrašytas sąskaitas.

Naudotis e-paslauga labai paprasta ir patogu. Elektroniniu būdu pateikta PVM sąskaita faktūra niekuomet nepasimes, ją galima išsisaugoti Jūsų kompiuterinėje laikmenoje, ji Jus pasieks greičiau nei popierinė – patalpinus sąskaitą į e-paslaugos sistemą, Jums sutartyje nurodytu elektroniniu paštu bus nedelsiant išsiųstas pranešimas.

Pradėjus naudotis e-paslauga, PVM sąskaitų faktūrų paštu nebesiųsime.