Atsiskaitymas už paslaugas

Mokesčiai už šildymo paslaugas mokami pagal paštu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Apskaičiuota suma turi būti sumokėta iki sutartyje nurodytos datos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.

Vartotojas privalo raštu pateikti šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas nuo ataskaitinio mėnesio 25 iki 30 dienos. Sąskaitas gauti, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoti galima ir internetu, naudojantis E-paslauga.

Jei verslo klientas šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis pageidauja deklaruoti internetu, reikia pasirašyti elektroninių paslaugų teikimo sutartį.

Kviečiame Jus atvykti į Klaipėdos Klientų aptarnavimo centrą Šilutės pl. 26, 306 kab. ir pasirašyti sutartį, arba elektroninių paslaugų teikimo sutarties formą parsisiųsti bei atsispausdinti, užpildyti ir pasirašytą pristatyti AB „Klaipėdos energija“ Jums patogiu būdu: skanuotą elektroniniu laišku verslas@klenergija.lt arba paštu adresu Klaipėda, Šilutės pl. 26.

Sudarius elektroninių paslaugų teikimo sutartį bus galima internete deklaruoti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir matyti išrašytas sąskaitas.

Informacijos apie sutarties sudarymą teiraukitės telefonu (8 46) 392 887, (8 46) 392 882.

Kviečiame prisijungti prie AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugos, kur galėsite peržiūrėti Jums išrašytą sąskaitą ir deklaruoti karšto vandens bei šilumos apskaitos prietaisų rodmenis

Prisijungimas prie e-paslaugos

Daugiau informacijos