Atsiskaitymas už paslaugas

Mokesčiai už šildymo paslaugas mokami pagal paštu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Apskaičiuota suma turi būti sumokėta iki sutartyje nurodytos datos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.

Vartotojas privalo raštu pateikti šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas nuo ataskaitinio mėnesio 25 iki 30 dienos. Sąskaitas gauti, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoti galima ir internetu, naudojantis E-paslauga.

Jei verslo klientas šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis pageidauja deklaruoti internetu, reikia pasirašyti elektroninių paslaugų teikimo sutartį.

Elektroninę paslaugų teikimo sutartį reikia užpildyti ir pasirašytą pristatyti elektroniniu laišku verslas@klenergija.lt.

Sudarius elektroninių paslaugų teikimo sutartį bus galima internete deklaruoti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir matyti išrašytas sąskaitas.

Informacijos apie sutarties sudarymą teiraukitės telefonu (8 46) 392 887, (8 46) 392 882.