Centralizuoti šilumos tinklai

Informaciją apie prijungimą prie centralizuotų šilumos tinklų teikia:
Investicijų valdymo skyrius, tel.: (8 46) 392 264; (8 46) 392 664.

Prijungimo formalumai
Pastato savininkas (statytojas arba atliekantis rekonstrukciją) arba jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, turėtų kreiptis į Klaipėdos m. savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyrių ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą. Daugiau informacijos rasite čia.

Pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pastato savininkas atlieka savo lėšomis pagal galiojančių teisės aktus, išduotas prijungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą. Daugiau informacijos: Lauko šilumos tinklų įvado įrengimas

Pastato šilumos įrenginių pridavimas
Baigus pastato šilumos įrenginių montavimo darbus, reikia kreiptis į AB „Klaipėdos energija“ adresu Šilutės pl. 26, 302 kab., paštu arba faksu (8 46) 410 871 ir pateikti raštišką prašymą dėl pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti.

Gavęs prašymą AB „Klaipėdos energija“ specialistas susisieks su savininku (įgaliotu atstovu) ir susitars dėl šilumos įrenginių apžiūros bei įvertinimo. Jeigu pastato šilumos įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti, išrašomas Šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktas bei Pažyma (siuntimas) į Valstybinė energetikos inspekciją.

Gavęs minėtus dokumentus pastato savininkas turi kreiptis į Valstybinės energetikos inspekciją ir nustatyta tvarka gauti Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą ir šio dokumento kopiją pateikti AB „Klaipėdos energija“. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo datos.