Lauko šilumos tinklų įvado įrengimas

1. Pasirašius Ketinimo protokolą.
Objekto savininkas, būdamas, kaip nurodyta Statybos leidime, pastato ir šilumos trasos statytoju, įsirengia šilumos tinklų įvadą savo lėšomis, o AB „Klaipėdos energija” Ketinimo protokolu, iš anksto suderinta sąmatine verte, įsipareigoja nupirkti teisiškai įregistruotą šilumos tinklų įvadą.

Ketinimo protokolo sudarymui reikalingi dokumentai:
1. Įmonės rekvizitai;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai, (pirkimo – pardavimo arba nuomos sutartis (kopija));
3. Pažyma iš Valstybės įmonės Registrų centro (kopija);
4. Techninis projektas;
5. Suderinta sąmata.

Šilumos tinklų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui pateikiami dokumentai: 1. Prašymas nupirkti šilumos tinklų įvadą;
2. Kadastrinių matavimų byla ir nuosavybės teisė patvirtinantys dokumentai;
3. Įrengtų šilumos tinklų vykdomoji dokumentacija (trasos pasas);
4. Žemės sklypo nuosavybės ar nuomos teisė patvirtinantis pažymėjimas su papildomai nurodytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis – servitutais, suteikiančiais teisė aptarnauti požemines komunikacijas;
5. Įmonės registracijos pažymėjimas (kopija);
6. įmonės rekvizitai.

2. Sudarius Jungtinės veiklos sutartį
Kai AB „Klaipėdos energija” įrengia šilumos tinklų įvadą savo lėšomis, pagal AB „Klaipėdos energija” nustatytus terminus. Pateikiami dokumentai:
1. Kliento prašymas, kuriame nurodomas tikslus objekto adresas, įrengti šilumos tinklų įvadą ir jį prijungti prie šilumos tinklų;
2. Įmonės registracijos pažymėjimas (kopija);
3. Įmonės rekvizitai;
4. Žemės pirkimo – pardavimo arba nuomos sutartis (kopija);
5. Pažyma iš Valstybės įmonės Registrų centro (kopija);
6. Žemės sklypo ribų planas (kopija);
7. Lauko šilumos tinklų ir šildymo sistemų techniniai projektai (kopijos);
8. Statybos leidimas, kuriame nurodytas šilumos tinklų įrengimas ir šilumos tinklų statytojas yra AB „Klaipėdos energija” (kopija).

AB „Klaipėdos energija” pateikia klientui:
1. Ketinimo protokolo projektą, kuriame numatomos šilumos tinklų įvado išpirkimo sąlygos.
2. Jungtinės veiklos sutarties projektą, kuriame numatomos kliento prijungimo prie centralizuotų tiekimo šilumos tinklų sąlygos ir darbų atlikimo terminai.

Išskirtiniais atvejais šilumos tinklų įvado įrengimas apsprendžiamas atskira tvarka.
Informacija dėl Ketinimo protokolo, Jungtinės veiklos sutarties sudarymo teikiama
tel. (8 46) 392 264.