Pagrindimai dėl pasirinkimo pirkimus vykdyti ne per CPO

Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės technikos pirkimas

Remiantis 2020 kovo 14 dienos Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 207 dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo ir atsiradus papildomam poreikiui įsigyti kompiuterius darbui iš namų, numatyta skubos tvarka įsigyti 8 vnt. nešiojamų kompiuterių komplektų su šiuolaikinėmis charakteristikomis, garantijomis bei Office paketais.

CPO skelbia apie dėl karantino pakitusias verslo sąlygas, sutrikusį tiekėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, neapibrėžtus prekių pristatymo terminus ir rekomenduoja atlikti prikimus apklausos būdu. Atsižvelgiant į tai, numatoma kompiuterinę techniką pirkti neskelbiamos apklausos būdu, apklausiant tris tiekėjus (Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 153.1.6p., 168 p.)

CPO Pranešimas

Dėl galimai atsiradusių nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių, vykdant preliminariąsias ir/ar pagrindines pirkimo sutarčių sąlygas karantino sąlygomis CPO LT atkreipia perkančiųjų organizacijų dėmesį, jei jos ketina vykdyti užsakymus elektroniniuose kataloguose paskelbto karantino Lietuvoje laikotarpiu (nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d.) ir rekomenduoja:

– atsakingai įsivertinti, ar perkamos prekės yra pirmojo būtinumo;

– prieš formuojant užsakymą (pvz.: didelis užsakomų prekių kiekis, trumpi pasiūlymų pateikimo, pristatymo terminai) susisiekti su modulį konsultuojančiais CPO LT darbuotojais. Jie informuos dėl užsakymo vykdymo aplinkybių kiekvienu konkrečiu atveju;

– pasirinkti ilgesnį pasiūlymo pateikimo/atnaujinto varžymosi terminą;

– pasirinkti ilgesnį prekių pristatymo terminą.

CPO Pranešimas

Dėl preliminariųjų ir pagrindinių/pirkimo sutarčių vykdymo.

CPO LT ragina Tiekėjus atsižvelgti į paskelbtą karantiną ir pakitusias verslo sąlygas bei realiai įvertinti galimą prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Primename, jeigu, vykdant preliminariąsias ir/ar pagrindines/ pirkimo prekių, paslaugų ar darbų sutartis (toliau – Sutartys), atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Tiekėjai apie tai turi pranešti raštu kitai sutarties Šaliai (CPO LT/Perkančiosioms organizacijoms) ir vadovautis pasirašytomis Sutarčių nuostatomis dėl „Force majeure“.

CPO Pranešimas

Atsižvelgdami į rinkoje susiklosčiusią situaciją dėl kompiuterių su “Intel” procesoriais tiekimo sutrikimų, rekomenduojame perkančiosioms organizacijoms, kurios ketina vykdyti stacionariųjų ir nešiojamųjų kompiuterių užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge, nustatyti bent 40 darbo dienų prekių pristatymo terminą.

DĖl AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ LENGVOJO AUTOMOBILIO M1 KLASĖS PIRKIMO