Viešo elektroninio aukciono būdu parduodamas nekilnojamo turtas